ມະຫາວິທະຍາໄລ ການາຊາວາ(KANAZAWA)

Kanazawa

KANAZAWA UNIVERSITY (JAPAN)

ເນື້ອຫາໂດຍລວມ

kanazawa-map

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Kanazawa ແມ່ນມາຈາກ ສູນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ Hikoso ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 1862. ໃນປີ 1949, ມີຫຼາກຫຼາຍສະຖາບັນໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານກັບຮູບແບບມະຫາວິທະຍາໄລ Kanazawa. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນໍາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ຄວາມເປັນມາທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງມະຫາວິທະຍາໄລ Kanazawa ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາ, ການເຮັດວຽກ ແລະການພັດທະນາມະນຸດ.

ມີທັງໝົດ 8 ຄະນະວິຊາ ໃນນັ້ນ: ຄະນະເສດຖະສາດ, ຄະນະວິສະວະກໍາ, ຄະນະນິຕິ, ຄະນະວັນນະຄະດີ, ຄະນະວິທະຍາສາດ, ຄະນະແພດສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດການຢາ, ຄະນະວິຊາຄູ.

ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຄູອາຈານທັງໝົດ 2500 ຄົນ, 300-400 ແມ່ນສາສະດາຈານ.

ລະດັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ: ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ.

ວິທະຍາເຂດທີ່ເອື້ອອຳນວຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລມີທັງໝົດ 3 ວິທະຍາເຂດ: Kakuma Campus; Takaramachi Tsuruma Campus; Heiwamachi Campus.

ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Kanazawa, ມີ 3 ຫ້ອງສະໝຸດ (ສູນກາງ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະຫ້ອງສະໝຸດເທັກໂນໂລຊີ), ມີ 1 ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລl, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາມະເຮັງ.

ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານໃນຍີ່ປຸ່ນ:

ຫໍພັກ: 100 USD / ເດືອນ
ອາຫານ: 350-450 USD / ເດືອນ
ການເດີນທາງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ: 100 USD / ເດືອນ
ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ: 500-700USD / ເດືອນ
ປະຈຸບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Kanazawa ມີການຮ່ວມມືກັບ HCMC University of Technology ໃນການໃຫ້ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ມີໂອກາດທີ່ຈະສຶກສາໃນຂະແໜງວິສະວະກໍາໂຍທາໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Kanazawa, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:


DMC Firewall is a Joomla Security extension!