ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາຊິດນີີ

 UTS 875a9

ເນື້ອຫາໂດຍລວມ

UTS ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີວຶວັນທະນາກຳໃໝ່່ໃນໃຈກາງຊິດນີ. ເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳທາງດ້ານ ເທັກໂນໂລຊີ, UTS ມີຮູບແບບການຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງ, ໜັ້ກແໜ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະເປັນຜູ້ນຳສຳລັບການສະໝັກໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

uts map

ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດານະຄອນທີ່ໂດ່ງດັ່ງໃນໂລກ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ Sydney (UTS) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1964 ເຊິ່ງທຳອິດແມ່ນ New South Wales Institute of Technology. ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 1988, ໂຮງຮຽນໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ Sydney. ໂຮງຮຽນໄດ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຫຼາຍກ່ວາ 30,000 ຄົນ, ເຊິ່ິ່ງມີນັກສຶກສາຫຼາຍກ່ວາ 7,500 ທີ່າມາຈາກຫຼາາຍກວ່າ 115 ປະເທດ.

ການຝຶກອົບຮົມລະບຽບວິໄນທີ່ UTS ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ລະບຽບວິໄນທີ່ເປັນປະເພນີ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ. ຫຼາຍກ່ວາ 100 ປະລິນຍາຕີ ແລະ 200 ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ, ສາຂາວິຊາການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ທຸລະກິດ, ການສື່ສານ, ການສຶກສາ, ວິສະວະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະອື່ນໆ

ໂຮງຮຽນຈະສຸມໃສ່ການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມນັກສຶກສາແລກປ່ຽນ ແລະການຮ່ວມມືໃນທົ່ວໂລກທີ່ມີຫລາຍກ່ວາ 200 ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ 37 ປະເທດ.

ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທໍາ ກັບນັກສຶກສາຈາກ 115 ປະເທດ, UTS ໄດ້ສະໜອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີລັກສະນະນານາຊາດ. ທັງສອງວິທະຍາເຂດ ມີວິທະຍາເຂດໃນນະຄອນງແລະວິທະຍາເຂດ Kuring-gai, ເຊິ່ງວິທະຍາເຂດນະຄອນແມ່ນ ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຄວາມ ສະດວກສະບາຍ ແລະສາທາລະນະເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ຈາກວິທະຍາເຂດນັກສຶກສາສາມາດຍ່າງງ່າຍດາຍຫຼືລັດລົດເມ ຫຼືລົດໄຟ.

ສູນກາງການຂົນສົ່ງຂອງ Sydney. ວິທະຍາເຂດ Kuring-gai ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງເມືອງທຸລະກິດຂັ້ນສູນກາງ ແລະສາມາດໄປໂດຍລົດ ຫຼືລົດເມຈາກວິທະຍາເຂດຕົວເມືອງ.

ວິທະຍາເຂດໃນເມືອງ UTS ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງຍ່ານທຸລະກິດ (CBD) ຂອງຊິດນີ. ນັກຮຽນສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທັງໝົດ ແລະສະຖານທີ່ຂອງຊິດນີໄດ້ພຽງແຕ່ຍ່າງ ຫຼືໄປດ້ວຍລົດເມ.ວິທະຍາເຂດໃນເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລປະກອບດ້ວຍສອງສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍ, UTS ແລະ Haymarket, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ UTS ແມ່ນຕະຫຼາດມືດ ແລະ ອາຄານບໍລິຫານໃນວິທະຍາເຂດ.

20UTS5111411111 51301

ການຈັດອັນດັບ

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1988, UTS ໄດ້ມີຊື່ສຽງຢ່າງວ່ອງໄວໃນລະດັບສາກົນ ສໍາລັບການສິດສອນທີ່ມີຄວາມດີເດັ່ນ, ທິດທາງການເຮັດວຽກ ແລະການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ, ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 272ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງໂລກ (ປີ2012), ອັນດັບທີ 12 ໃນລໍາດັບປະເທດ, ເປັນໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. UTS ດຶງດູດນັກສຶກສາຈາກທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ.

ໃນປີ 2012, UTS ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ 5 ດາວໂດຍ ຄະແນນຂອງQS ທີ່ເປັນເຂດຄົ້ນຄວ້າ, ເຮັດວຽກ, ສິດສອນ ແລະວິທະຍາເຂດທີ່ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ.

uts 02

ໃນປີ 2013, QS ມະຫາວິທະຍາໄລໃນໂລກ ໄດ້ຍອມຮັບ UTS ໃນອັນດັບ 100 ຕົ້ນໆ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາ, ການບັນຊີແລະການເງິນ. ກົນໄກ, ການສື່ສານຮູບພາບ, ເສດຖະກິດ ແລະກົດໝາຍ.

ໃນປີ 2014, UTS ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ ທີ 20 ໃນ 50 ໂຮງຮຽນໂດຍ QS ມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ. ອັນດັບທີ 24 ໃນ 100 ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດຕົ້ນໆໃນໂລກ (ອີງຕາມການ Times Higher Education).

UTS ໄດ້ຖືກຍອມຮັບໃນຂອບເຂດສາກົນສໍາລັບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ດີເລີດຂອງປະເທດອອສເຕເລຍ (ERA) ໃນປີ 2011, 80% ຂອງການທົບທວນຄືນການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ UTS ໄດ້ຈັດເປັນມາດຕະຖານ ຂອງໂລກ ແລະຂ້າງເທິງ. ຍັງອີງຕາມບົດລາຍງານອື່ນໆ, ທີ່ UTS ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກການແຂ່ງຂັນ ສະເລ່ຍຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງແຫ່ງຊາດ.

uts 03

ໂຄງການວິສະວະກໍາຂອງ UTS ໄດ້ບັນລຸການຮັບຮອງຂອງອົດສະຕາລີ. ຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກ UTS ຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນສັງຄົມວິສະວະກໍາ ທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບຊາດ.

ວິໄສທັດ - ພາລະກິດ

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງ Australian Technology Network (ATN) - ອົງກອນທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດ, ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນໍາໃນອົດສະຕາລີ, UTS ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດວຽກ ຢ່າງມີຄຸນະພາບ. ຈຸດສຸມຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ ເພື່ອສະໜອງການສຶກສາຮັດກຸມການປະຕິບັດທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີຊື່ສຽງໃນກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສາກົນ.

UTS ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບປະສົບການເຮັດວຽກ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ແລະການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຖືກຄັດເລືອກ, ການຮັບປະກັນການຮຽນຈົບທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີ.

ນັກສຶກສາ UTS ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດທີ່ໄຮ້ສາຍ ໃນສະຖານທີ່ທັງໝົດ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ຕະຫຼອດຄະນະວິຊາການ.

 

ອົງ​ການການ​ຮຽນ​ຮູ້

- ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ: 100 ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ, 160 ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ. ຄະນະວິຊາ: ສິລະປະ ແລະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ທຸລະກິດ, ການອອກແບບ, ສະຖາປັດ ແລະການກໍ່ສ້າງ, ວິສະວະກໍາ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສຸຂະພາບ, ກົດໝາຍ ແລະວິທະຍາສາດ.

- ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບ HCMUT: ວິສະວະກຳກົນໄກ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

uts 04

 ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ນອກ​ຫຼັກ​ສູດ

ກິດຈະກໍານັກສຶກສາ:

• ການກິລາ: ເຕະບານ, ບານສົ່ງ, ເທັນນິດ, ບານບ້ວງ. UTS ມີສະໜາມກິລາທີ່ດີເລີດ.

• ຫ້ອງການນັກສຶກສາ (Office of Student Union-OSU): ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາທີ່ມີການປະກອບສ່ວນ, ແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກຊຸມຊົນ. ກິດຈະກໍາ OSU ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມ ການຮຽນຮູ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ການຮ່ວມມື ແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ຫ້ອງການການບໍລິຫານມີຫຼາຍກ່ວາ 70 ສະໂມສອນນັກສຶກສາ ໃນ UTS.

• ໂຄງການຝຶກງານແມ່ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເຊັ່ນດຽວກັນກັບນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດ, ເຂົ້າເຖິງ ຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. UTS ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ບັນດາໂຄງການແລະກິດຈະກໍາທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພັດທະນາທັກສະ ແລະຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ, ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີທີ່ສຸດ.

 ການຮຽນຮູ້ ແລະສເງື່ຶອນໄຂການດຳລົງຊີວິດ

Sydney ເປັນເມືອງທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສະຖານທີ່ບັນເທີງໃຫ້ເລືອກ, ການຄ້າ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ. ເມືອງທີ່ມີລະບົບການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງທີ່ດີເລີດ. ວິທະຍາເຂດຕົ້ນຕໍຂອງ UTS ຢູ່ໃນຕົວເມືອງແມ່ນໃຊ້ເວລາເດີນທາງ ພຽງແຕ່ 10 ນາທີ ໂດຍທາງລົດໄຟ ແລະລົດເມເປັນຕົ້ນ. UTS ຍັງມີການບໍລິການທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບປ່ຽນໃຫ້ເຫມາະສົມ ກັບເງື່ອນໄຂຂອງການສຶກສາແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົດສະຕາລີໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມີທາງເລືອກກ້ວາງພໍສົມຄວນ ກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ທັນສະໄໝ, ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ຢູ່ໃກ້ໃຈກາງຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ. UTS ມີ 5 ວິທະຍາເຂດ: Blackfriars, Bulga Ngurra Gumal Ngurang, Geegal, ແລະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແມ່ນ ວິທະຍາເຂດ Yara Mundang - ທັງໝົດຢູ່ໃກ້ກັບສູນກາງຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ. ຫ້ອງການທັງໝົດມີຄວາມພ້ອມ ມີສະດວກສະບາຍ, ເຮືອນຄົວ, ເຟີນີເຈິ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຕົນເອງ (ໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼື ຫ້ອງສ່ວນຕົວ) ທີ່ນໍາສະເໜີ ຊີວິດທີ່ສະດວກສະບາຍສໍາລັບນັກສຶກສາ. Blackfriars ສະເໜີທີ່ພັກສໍາລັບນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ.

UTS ມອບທຶນການສຶກສາຈໍານວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃນວິຊາການແລະການຄົ້ນຄວ້າ. ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາ ຕ່າງປະເທດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ດີເລີດໃນການສຶກສາ ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນຄະນະວິຊາການດັ່ງກ່າວ. ໂຮງຮຽນຍັງມີໂຄງການທຶນ ການສຶກສາພິເສດສໍາລັບນັກສຶກສາຈາກປະເທດຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະຫວຽດນາມ.

ເຊົ່າ ທີ່ UTS
ອາທິດ ປີ ເດືອນ ປີ
ທີ່ພັກອາໄສ A$190 – A$330 A$9880 – A$17,160 A$158 –  A$290 A$8216 – A$15,080
ຫ້ອງອາຫານ A$100 A$5200 A$100 A$5200
ອິນເຕີເນັດ / ໂທລະສັບ A$14 A$750 Free with limited access Free with limited access
ແກັສ / ນ້ໍາແລະໄຟຟ້າ A$14 A$730 Included Included
ປຶ້ມ A$16 A$850 A$16 A$850
ການໄປມາ A$20 A$1020 A$10 A$520
ການຄາດຄະເນມູນຄ່າທັງໝົດ A$354 – A$494 A$18,400 – A$25,680 A$284 – A$416 A$14,786 – A$21,650
Our website is protected by DMC Firewall!