ການຮັບສະໝັກນັກຮຽນ ປີ 2017

Banner admission fb711

 

ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ - ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ, ໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກຮຽນ 2016 ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນ ມັດທະຍົມສົມບູນທົ່ວປະເທດໃນໂລກ.

 

ຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊານະຄອນໂຮ່ຈິມິນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບັນດາອົງການການສຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງລະດັບໂລກ ເຊັ່ນ ABET (USA), AUN-QA (Asia), FIBBA (Europe) and Vietnam Ministry of Education and Training. ດັ່ງນັ້ນ ໃບປະລິນຍາ ທີ່ມອບໂດຍ HCMUT ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກຍອມຮັບພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຖືກຍອມຮັບໃນ ສະຫະຣັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ, ເອີຣົບ ແລະປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ.

 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 2016

 

ການສິດສອນລ້ວນແຕ່ສອນເປັນພາສາອັງກິດ. ຄຣິກໃສ່ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

 

ຫຼັກສູດການສຶກສາ       ໄລຍະເວລາ (ປີ)            ຄ່າຮຽນ (4ປີເຕັມ)     
ບໍລິຫານທຸລະກິດ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳເຄມີ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳໂຍທາ 4 16,700 USD
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕິ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ 4 16,700 USD

ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ:

4 16,700 USD
ວິສະວະກຳກົນຈັກ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳກົນໄກ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳນຳ້ມັນ 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (ບໍ່ແນ່ນອນ)
4 16,700 USD
ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ (ບໍ່ແນ່ນອນ) 4 16,700 USD
ວິສະວະກຳອາຫານ (ບໍ່ແນ່ນອນ)
4 16,700 USD
ວິສະວະກຳວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ບໍ່ແນ່ນອນ)
4 16,700 USD
ວິສະວະກຳເທັກໂນໂລຢີຍານຍົນ (ບໍ່ແນ່ນອນ)
4 16,700 USD
ວິສະວະກຳການຂົນສົ່ງ (ບໍ່ແນ່ນອນ)
4 16,700 USD

 

ໝາຍເຫດ:

  1. ຄ່າສະໝັກ: 50 ໂດລາ
  2. ໃນກໍລະນີທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນພາສາອັງກິດ IELTS 6.0 ຫຼື TOEFL iBT 80 ແລ້ວ , ນັກສຶກສາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນປີຮຽນກຽມ.
  3. ຄ່າຮຽນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ການວາງແຜນການຮຽນໂດຍປະມານ. ສຳລັບຄ່າຮຽນຕໍ່ ພາກຮຽນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຕົວເລກເຄຣດິດ ໃນແຕ່ລະວິຊາຂອງແຕ່ລະພາກຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  4. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າຮຽນ, ຄຣິກທີ່ນີ້

 

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາທີ່ HCMUT 2ປີ,​ ນັກຮຽນມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ 1

ຫຼັກສູດ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີທີ່ HCMUT,​ ໝາຍຄວາມວ່າ 2 ປີສຸດທ້າຍ ຜູ້ກ່ຽວສາມາດສືບຕໍ່ສຶກສາທີ່ HCMUT ແລະ ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຈະຖືກມອບໂດຍ HCMUT.

ທາງເລືອກ 2:

ພາຍຫັງສໍາເລັດການສຶກສາ 2 ປີທີ່ HCMUT, 2 ປີສຸດທ້າຍຜູ້ກ່ຽວທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະທາງວິຊາການ ກໍ່ຈະສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມືສະເພາະ USA AustraliaJapan. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກ ມອບໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ສຳລັບຄ່າຮຽນຂອງ 2 ປີທຳອິດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໂດຍ HCMUT, ສ່ວນ 2 ປີສຸດທ້າຍ ແມ່ນກຳນົດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

 

ຫຼັກສູດການສຶກສາ ການຮ່ວມມື

ຄ່າຮຽນ (ຕໍ່ປີ)

(ມູນຄ່າຄາດຄະເນໃນປີ 2016)

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield) 35,000 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມກເຄີຣີ (Macquarie) 45,000 USD
ວິສະວະກຳເຄມີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ(Adelaide) 34,000 USD
ວິສະວະກຳໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກຮີຟຟິດ (Griffith) 28,000 USD
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄວິນແລນ (Queensland) 25,000 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide) 33,000 USD
ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕິ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄວິນແລນ (Queensland) 36,500 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide) 33,000 USD
ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ມະຫາວິທະຍາໄລອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ເອບານາ (Urbana) 30,000 – 35,000 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣັດເກີ (Rutgers) 30,000 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລກາໂຕລິກອາເມຣິກາ 42,000 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄວິນແລນ (Queensland) 36,500 USD
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມກເຄີຣີ (Macquarie) 46,500 USD
ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາຊິດນີີ 25,000 USD
ວິສະວະກຳກົນໄກ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາຊິດນີີ 25,000 USD
ວິສະວະກຳນຳ້ມັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide) 34,000 USD

 

ໝາຍເຫດ

   1. ຄ່າຮຽນແມ່ນກຳນົດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ

   2.​ ຄຣິກທີ່ນີ້ ເພື່ອສະໝັກຮຽນ, ຫຼື ຄຣິກທີ່ນີ້ ສຳລັບວິທີການສະໝັກ

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດ

 

ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ໃນຈຳນວນເງິນ 3000 ໂດລາຕໍ່ປີ.

 

ປະເພດ

ສະເລ່ຍຢ່າງຕຳ່ (ໂດລາ/ ເດືອນ) ສະເລ່ຍຢ່າງສູງ (ໂດລາ/ ເດືອນ)
ຫໍພັກນັກສຶກສາ 100 250
ອາຫານ 100 150
ການເດີນທາງ 10 20
ການໃຊ້ສອຍ 5 10
ການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ 35 70
ລວມ (1 ເດືອນ) 250 500
ລວມ (1 ປີ) 3000 6000

ການສະໝັກອອນລາຍ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ - ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ ສົກຮຽນ 2016. ສຳລັບນັກສຶກສາຜູ້ໃດຕ້ອງການສົ່ງແບບຟອມການສະໝັກ, ກະລຸນາຄຣິກທີ່ນີ້.

 

ທຶນການສຶກສາ/ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

 

ຖ້ານັກຮຽນໃດທີ່ເປັນນັກຮຽນດີເດັ່ນ, ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມປາຖະໜາຈະມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນ ຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ. ເຊິ່ງທຶນການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະໜອງເງິນນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການສຶກສາ ຕະຫຼອດການຮຽນໃນະດັບປະລິນຍາຕີ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ທຶນການສຶກສາ ທີ່ນີ້

ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັບທຶນການສຶກສາ, ຜູ້ກ່ຽວຈຳເປັນຕ້ອງ ຕື່ມໃສ່ແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

symbol 9342a HCMUT International Prospectus 2017 (download)

 

ຫຼັກສູດການສຶກສາ

Our website is protected by DMC Firewall!