ທຶນການສຶກສາ

Bach Khoa 39 d2256

ໃນແຕ່ລະປີ, ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ ໄດ້ສະເໜີທຶນການສຶກສາ ກັບບັນດານັກສຶກສາທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນໄດ້ຄາດໝາຍ ໃນປະເທດລາວ. ເຊິ່ງທຶນການສຶກສາທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນ ເລີ່ມຈາກ 25% ຫາ 100% ຂອງຄ່າຮຽນທັງໝົດ.

ທຶນການສຶກສາ

ຈຳນວນ ເງື່ອນໄຂຂອງນັກສຶກສາ ເອກະສານທີ່ຮຽກຮ້ອງ
100% ຂອງຄ່າຮຽນທັງໝົດ 1

 • ຄະແນນລວມໃນການເສັງຈົບຊັ້ນ ຕ້ອງສູງກວ່າ 37 ຄະແນນ (ສຳລັບ 4 ວິຊາ)
 • ລະດັບພາສາອັງກິດ: IELTS 6.0 ຫຼື ທຽບເທົ່າ

 • ໃບປະກາດເສັງຈົບຊັ້ນ
 • ໃບຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນ
 • ປຶ້ມບັນທຶກການຮຽນ (ມ.ປ)
 • ຜົນງານດີເດັ່ນອື່ນໆ (ຖ້າມີ)
 • ໃບຢັ້ງຢືນພາສາອັງກິດ (ຖ້າມີ)
 • Passport ໜັງສືເດີນທາງ
75% ຂອງຄ່າຮຽນທັງໝົດ 3

 • ຄະແນນລວມໃນການເສັງຈົບຊັ້ນ ຕ້ອງສູງກວ່າ 32 ຄະແນນ (ສຳລັບ 4 ວິຊາ)
 • ລະດັບພາສາອັງກິດ: IELTS 6.0 ຫຼື ທຽບເທົ່າ
50% ຂອງຄ່າຮຽນທັງໝົດ 5

 • ຄະແນນລວມໃນການເສັງຈົບຊັ້ນ ຕ້ອງສູງກວ່າ 30 ຄະແນນ (ສຳລັບ 4 ວິຊາ)
25% ຂອງຄ່າຮຽນທັງໝົດ 11

 • ຄະແນນລວມໃນການເສັງຈົບຊັ້ນ ຕ້ອງສູງກວ່າ 28 ຄະແນນ (ສຳລັບ 4 ວິຊາ)

ນອກຈາກທຶນການສຶກສາແລ້ວ, BKU ຍັງມີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ນັກຮຽນ. ໃນຮູບແບບການຫາວຽກ ພາດທາມ ຕາມຊຸມຊົນ ຫຼື ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈະຕ້ອງເປັນນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຂັດຂ້ອງທາງດ້ານການເງິນ, ອາສາສະໝັກ, ມີທັກສະການເຮັດວຽກຄົບຖ້ວນ.

ວິທີການສະໝັກກທຶນການສຶກສາ:

ນັກຮຽນສາມາດສະໝັກອອນໄລນ໌, ເພື່ອເປັນການສະດວກໃນການປະກອບເອກະສານ ແລະວ່ອງໄວ. ໝັກອອນໄລ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້.
ສະໝັກອອນໄລແມ່ນຟຣີສຳລັບທຸກຄົນ, ຜູ້ກ່ຽວສາມາດສົ່ງພ້ອມເອກະສານຂ້າງລຸ່ມ ຫຼືສົ່ຕາມຫຼັງກໍ່ໄດ້:
ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບ່ອນວ່າງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຖ້າເອກະສານຍັງບໍ່ຄົບກໍ່ສາມາສົ່ງໄປທີ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສົ່ງມີຄື:
- ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ
- ສຳເນົາໃບປະກາດເສັງຈົບຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ
- ສຳເນົາໃບຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນ
- ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ລວມທັງພາສາອັງກິດ (ຖ້າມີ)

ຫມາຍເຫດ:

 • ທຶນການສຶກສາທີ່ມອບໂດຍ BKU-OISP ມີທັງໝົດຈຳນວນ 20 ທຶນທົ່ວໂລກ, ມີທຶນ 100, 75, 50, ແລະ 25 ເປີເຊັນ.
 • ທຶນການສຶກສາແມ່ນລວມທັງກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ (ມີ ຮຽນພາສາອັງກິດ, ຮຽນທັກສະ, ຮຽນສິລະປະການ ແລະລອຍນຳ້) ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບປີກຽມມະຫາວິທະຍາໄລຄລິກທີ່ນີ້
 • ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີຜົນສະເພາະປີ ທີ່ກຳລັງສຶກສາ, ສຳລັບປີຕໍ່ໄປຕໍ່ໄປແມ່ນຜູ້ກຽວຕ້ອງເສັງໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍ: GPA ≥ 70 (ເຕັມ 100) ແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
 • ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີຜົນສະເພາະແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຮຽນຫຼັກສຸດ 4 ປີ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຄລິກທີ່ນີ້
 • ສຳລັບຫຼັກສູດ 2+2 ແມ່ນທຶນການສຶກສາ ຈະມີຜົນນຳໃຊ້ພາຍໃນ 2 ປີທຳອິດຢູ່ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບ 2 ປີສຸດທ້າຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.
 • ທຶນການສຶກສາແມ່ນບໍ່ໄດ້ ລວມຄ່າກິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະຄ່າຫໍພັກ.
 • ເອກສານທັງຫມົດທີ່ສົ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແປເປັນພາສາອັງກິດ ຄື ໃບຄະແນນ ແລະ ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນອຸດົບສຶກສາ.
 • ນອກຈາກນັ້ນ, ກະລຸນາປະກອບດ້ວຍເອກະສານຕົ້ນສະບັບເມື່ອທ່ານເດີນທາງມາໂຮງຮຽນ.
 • ໃນກໍລະນີມີຄຳຖາມຂ້ອງຄາໃຈ, ຜູ້ກ່ຽວສາມາດສອບຖາມໄດ້ ໂດຍຜ່ານອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,whatsapp +84931343183

ວັນທີປິດຮັບສະໝັກ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການ BKU ທຶນການສຶກສາຈະຖືກປິດໃນວັນທີ: 31 ມັງກອນ 2018.

ຕອບຮັບເອົາທຶນການສຶກສາ:

ເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຖັດຈາກແບບຟອມການສະໝັກຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສົ່ງເຖິງໂຮງຮຽນຢ່າງສຳເລັດ, BKU ຈະສົ່ງເອກະສານສະເໜີທຶນ ແລະຂໍ້ຕົກລົງ ເຖິງຜູ້ກ່ຽວເພືອເຊັນຢືນຢັນ,  ແລະສໍາເລັດການຊຳລະຄ່າລົງທະບຽນ.

ແບບຟອມການສອບຖາມ
ຖ້າບຸກຄົນໃດຕ້ອງການສະໝັກອອນລາຍ, ກະລຸນາຂຽນຂໍ້ມູນທີ້ນີ້. BKU ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ(ເວລາເຂົ້າການ)

Family name (*)
Please let us know your name.
Middle name
Given name (*)
Country of residence (*)
Email
Please let us know your email address.
WhatsApp Number (*)
Invalid Input
Telephone No. (*)
Please let us know your email phone number.
Your question
Please let us know your message.

Our website is protected by DMC Firewall!