ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ

Presentation Contest b7dc7

Camp 34d7f

 

ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນອີກໂຄງການສິດສອນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ-ຫຼັກສູດນານາຊາດ. ໂຄງການນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກສຶກສາໃຫ້ເກັ່ງຮອບດ້ານ ທັງທັກສະແຂງ (ບົດຮຽນໃນຫ້ອງ) ແລະທັກສະນິ້ມ (ວາຈາ, ພົວພັນ, ຮ່ວມກິດຈະກຳພາຍນອກ). ນັກສຶກສາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາຫຼັກສູດນານາຊາດ ເມື່ອຈົບອອກ ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດເກນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີປະສົບການຫຼາກຫຼາຍທີ່ພ້ອມຮັບມືກັບຕົວຈິງທຸກເມື່ອ.

ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນໂຄງການສິດສອນ ທີ່ໃຊ້ເວລາ 3-4 ເດືອນ ລວມມີ 4ພາກຄື: ພາສາອັງກິດ (IELTS ແລະ EAP), ທັກສະນິ້ມ (ທັກສະແກ້ໄຂບັນຫາ, ບໍລິຫານວຽກງານ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ຈັດການເວລາ, ວາງແຜນເຊີງກົນລະຍຸດ...), ສິລະປະການ (ຮ້ອງເພງ, ຖ່າຍຮູບ, ສະແດງລະຄອນເວທີ, ແລະ ຂຽນຂ່າວ), ກິລາລອຍນຳ້.

ອ່ານເພີ່ມກຽວກັບທັກສະນິ້ມກົດ

ອ່ານເພີ່ມກ່ຽວກັບສິລະປະການ

Our website is protected by DMC Firewall!