ພາສາອັງກິດ

ຖ້ານັກສຶກສາໃດທີ່ມີ IELTS 6.0 ແລ້ວ ຫຼື ຄຸນສົມບັດອ້າງອີງອື່ນທີ່ທຽບເທົ່າ, ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນກຽມມະຫາວິທະຍາໄລໃນຫຼັກສູດ ພາສາອັງກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,​ ພວກເຮົາກໍ່ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມນັກສຶກສາໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດນີ້ ເພາະວ່າມັນຈະສະໜອງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຮຽນພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​

ການຮຽນກຽມມະຫາວິທະຍາໄລໃນຫຼັກສູດພາສາອັງກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງໃຫ້ນັກສຶກສາກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນເຊີງວິຊາການ ແລະ ທັກສະຈຳເປັນ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ແມ່ນ​ສີ່​ທັກ​ສະທັງໝົດ​ຂອງການ​ສື່​ສານ​ ກໍ່ຄື​ກັນ​ກັບທັກສະ​ທາງ​ວິ​ຊາ​ການທີ່ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​:

- ການ​ຂຽນ: ​ວິ​ເຄາະ​ບັນ​ຫາ​ແລະ​ການຂຽນບົດ​ລາຍ​ງານ (ອ້າງ​ອິງ, ບອກທີ່ມາ, ສັງ​ລວມ, ແລະ​ອື່ນໆ).

- ການເວົ້າ: ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກຸ່ມ, ການ​ອອກແລະ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ການ​ພຣີເຊັນ (ຍຸດທະວິທີ​ໃນ​ການ​ນຳສົ່ງ ນໍາ​ສະ​ເໜີທັງນຳໃຊ້ປາກ​ແລະ​ພາ​ສາ​ຮ່າງ​ກາຍ, ແລະ​ອື່ນໆ).

- ການ​ອ່ານ: ມີຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈສັບພາສາ​ທາງ​ວິ​ຊາ​ການ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

- ການຟັງ: ​ສາ​ມາດ​ຟັງແລະບັນທຶກເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຟັງ, ເຂົ້າ​ໃຈ​ເນື້ອໃນ​ວິ​ຊາ​ການ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້​, ໂຄງ​ການຍັງ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ປັບ​ປຸງໄວ​ຍະ​ກອນ​, ການອອກ​ສຽງ​, ຄໍາ​ສັບ​ແລະ​​ອົບ​ຮົມ​ຄວາມ​ສາ​ມາດແນວ​ຄິດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​​.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ສອງປະເພດຄື:

- ປະເພດ IELTS ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ນັກ​ສຶກ​ສາ ບັນດາຄວາມ​ຮູ້​ທີ່ຈໍາ​ເປັນ​ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ສອບ​ເສັງ IELTS​.

- ປະເພດ EAP ແມ່ນ ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເຊັ່ນ: ການ​ຂຽນ, ການ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ, ການ​ວິ​ໄຈ​ແລະ​ການ​ລາຍ​ງານ.

ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ

- ໄລະຍະເວລາຮຽນ​: 11 ອາທິດ ​ຫຼື 220 ຊົ່ວ​ໂມງ​.

- ຊົ່ວ​ໂມງຮຽນ: 5 ຄັ້ງ / ອາ​ທິດ, ວັນ​ຈັນ​ຫາ​ວັນ​ສຸກ.

ການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງປີ​ຮຽນກຽມມະຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ້ອງ:

- ບັນລຸ​ຄະ​ແນນ​​ທ້າຍປີ​ສໍາ​ລັບ IELTS ແມ່ນເລີ້ມຈາກ 5.5

- ມີການຂຽນບົດຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສໍາ​ລັບປະເພດ EAP (ນັກ​ສຶກ​ສາຈະມີເວລາ 3-5 ນາທີໃນການພຣີເຊັນ​ ​) ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນໂດຍ ຫ້ອງວິຊາການ.

ສາລະບານ

ຕາ​ຕະ​ລາງ

ຊ່ວງເວລາ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ
ຊ່ວງເວລາ 1 07:15 – 09:15 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
ຊ່ວງເວລາ 2 09:30 – 11:30 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
ຊ່ວງເວລາ 3 12:45 – 14:45 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
ຊ່ວງເວລາ 4 15:00 – 17:00 IELTS EAP IELTS EAP IELTS
ຊົ່ວໂມງເສີມ

ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ (ປະມານ

2 ຊົ່ວໂມງ/ມື້)

ການຮຽນເພີ່ມເຕີມ/

ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ

ການຮຽນເພີ່ມເຕີມ/

ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ

ການຮຽນເພີ່ມເຕີມ/

ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ

ການຮຽນເພີ່ມເຕີມ/

ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ

ການຮຽນເພີ່ມເຕີມ/

ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ

ງານສຳຄັນ

ເວລາ ອາທິດ ລາຍລະອຽດ
12/09/2016 ເປີດສົກຮຽນ
25/09/2016   1 ຈັດຕັ້ງການເສັງທົດສອບ IELTS
02/11/2016 – 06/11/2016   7 ພັກຊົດເຊີຍ ແລະ ການສອບເສັງ IELTS ກາງພາກ
09/11/2016 – 13/11/2016   8 ພັກຊົດເຊີຍ ແລະ ການຕັ້ງຄ້າຍ
21/12/2016 – 25/12/2016   14 ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການຮຽນ
21/12/2016 – 25/12/2016   14 ສົ່ງບົດລາຍງານການຄົ້ນຄ້ວາ
21/12/2016 – 25/12/2016   15 ການສອບເສັງ IELTS ທ້າຍພາກ
Our website is protected by DMC Firewall!