ວິສະວະກຳຍານຍົນ

Automotive Engineering HCMUT 2 0d84e

ວິສະວະກຳຍານຍົນ ປະສົມປະສານວິທະຍາສາດກົນຈັກ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ວັດສະດຸ, ທີ່ສະໜອງນັກຮຽນບັນດາຫຼັກເກນພື້ນຖານຂອງວິສະວະກຳ ພ້ອມກັບການອອກແບບຍານພາຫະນະທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຂັບຂີ່ຄວາມປອດໄພ, ປະຫຍັດນຳ້ມັນ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ.

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ

unnamed 3 17471ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ ແມ່ນຂະບວນການຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫຼັກເກນທາງວິທະຍາສາດ ໃນການວາງແຜນ, ການອອກແບບການທຳງານ, ການດຳເນີນການ ແລະການຈັດການຄວບຄຸມ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອສະໜອງຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທີພາບ, ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂົນສົງສິ່ງຂອງ.

ວິສະວະກຳວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

unnamed 1 399c8ວິສະວະກຳວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໄດ້ສຸມໃສ່ກົນໄກການພົວພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງແບບປະສົມ; ການຕອບສະໜອງຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການໂຄງສ້າງໃນການກໍ່ສ້າງ; ການພົວພັນ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງວັດຖຸ ໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບກໍາລັງພາຍນອກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ວິສະວະກຳອາຫານ

unnamed 2 2dd18ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການແປຮູບ, ການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂອງການສະໜອງສະບຽງອາຫານຂອງໂລກ ກໍ່ຄວນຈະຮຽນເພື່ອການຊ່ຽວຊານທາງວິສະວະກໍາອາຫານ.

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ

Optimized environmental engineering HCMUT c5473

ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນສາຂາຂອງວິສະວະກໍາທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ມົນລະພິດ.

ວິສະວະກຳກົນໄກ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

Machenical engineering 6dab4ຫຼັກສູດ​ວິສະວະກຳກົນໄກ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ BKU ໄດ້ນຳມາໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ນັ້ນລ້ວນແຕ່ຄວາມ​ຮູ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ​ທາງດ້ານກົນ​ຈັກ​, ໄຟ​ຟ້າ​, ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​, ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ຊ​ອ​ຟ​ແວ​ ແລະ ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂັ້ນ​ສູງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດຕໍ່​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​.

ວິສະວະກໍາກົນຈັກ

Mechatronic engineering 2b9c1

ຫຼັກສູດ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ກົນ​ຈັກ​ທີ່ BKU ໄດ້ນຳມາໃຫ້​ນັກ​ຮຽນນັ້ນ ລ້ວນແຕ່​ຄວາມ​ຮູ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ​ທາງດ້ານ ກົນ​ຈັກ​, ໄຟ​ຟ້າ​, ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​, ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ຊ​ອ​ຟ​ແວ​ ແລະ ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂັ້ນ​ສູງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດຕໍ່​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ.

ວິສະວະກຳການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Environmental engineering f3b3fຫຼັກສູດການ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມຂອງ BKU ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ ແລະ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ​ໃນຂົງ​ເຂດ​ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ​. ນັກສຶກ​ສາທີ່ຮຽນຂະແໜງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຈັດສັນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ​ທີ່ BKU ນີ້ຈະໄດ້ຖືກສິດສອນ ບັນດາ​ພື້ນ​ຖານ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໄລຍະໄກ ​ແລະ ການໝູນໃຊ້ GIS ເຂົ້າໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​; ຄວາມ​ຮູ້​ທາງດ້ານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃນການຮັກສາ​ສະນຳ້,​ໜອງ​ນ​້​ໍ​າ​, ນ​້​ໍ​າ​​ເສດ​ເຫຼືອ​, ອາຍ​ແກ​ັສພິດ​ ແລະ ຂອງ​ແຂງທີ່ເສດເຫຼືອ​.

ວິສະວະກຳນຳ້ມັນເພັດໂທຣລຽມ

Petroleum engineering f508eຄະນະວິຊາວິສະວະກຳນຳ້ມັນທີ່ BKU ໄດ້ສະໜອງຄວາມຮູ້​ໃຫ້ນັກສຶກສາ​ກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ນ​ຳ້​ມັນ​ ແລະ​ ຂະແໜງທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຂຸດ​ເຈາະ​, ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​, ການ​ຜະ​ລິດ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​, ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ​ຳ້ ແລະ​ ເຊື້ອເພີງ​, ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ​ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ​ອື່ນໆຢ່າງ​ຄົບຊຸດ​.

ວິສະວະກຳໂຍທາ

Civil engineering ebf03ວິສະວະກຳໂຍທາ ເປັນຄະນະ​ວິ​ຊາ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ​ວ່າດ້ວຍ​​ການ​ວາງ​ແຜນ​, ການ​ອອກ​ແບບ​, ການ​ກໍ່​ສ້າງ​, ແລະ​ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລ້ວ, ນັກສຶກສາຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການວິສະວະກຳໂຍທາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປະສົບການຕົວຈິງ.​

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd