ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ສິດສອນໃນ BKU ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ນັກຮຽນກ່ຽວກັບພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂັ້ນສູງຂອງການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງເຊິ່ງກວມເອົາປະເພດຕ່າງໆລວມເຖິງການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການບັນຊີ, ການເງິນ, ແລະການຜະລິດ. ບັນດາທັກສະພື້ນຖານກໍ່ຄື: ການເຮັດ ວຽກ ເປັນ ທີມ, ການ ສື່ ສານ, ການ ກໍາ ນົດ ແລະ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ໂດຍ ຜ່ານການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເຊິ່ງທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ສະ ຫນອງ ໃຫ້ ນັກ ສຶກ ສາ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ເພື່ອຄວາມ ສ້າງສັນ, ເປັນມືອາຊີບ, ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ແລະ ການ ແຂ່ງ ຂັນໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ. ສຳລັບຜູ້ໃດ ທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກທີ່ນີ້ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈ້າງງານທີ່ກ້ວາງຂວາງ ບໍ່ພຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຍັງລະດັບສາກົນ ແລະ ໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການບັນຊີ, ຫົວຫນ້າຄຸມງານດ້ານການເງິນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຂາຍ, ການຕະຫຼາດ, ທີ່ປຶກສາ, ແລະອື່ນໆ.

ໂອ ກາດໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ

ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ, ນັກສຶກສາຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ:

  • ການພັດທະນາທຸລະກິດ: ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ແລະການບໍລິການ ...
  • ການຈັດການການບັນຊີ-ການເງິນ: ຕິດຕາມກວດກາແລະການຄຸ້ມຄອງບັນຊີຂອງບໍລິສັດ, ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
  • ການວິເຄາະການລົງທຶນ: ການກະກຽມແລະການວິເຄາະບັນດາໂຄງການການລົງທຶນ, ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ, ຂໍ້ມູນຫຼັກຊັບການປຸງແຕ່ງ
  • ການບໍລິຫານແລະການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ການວາງແຜນແລະການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ...
ໂອ ກາດ ຈະ ຮຽນ ໃນມະຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ທີ່ ຮ່ວມ ມື

ນັກສຶກສາມີ 2 ທາງເລືອກຄື:

ທາງເລືອກ1:
ຫຼັກສູດ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກທີ2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນແລະທາງວິຊາການຈະສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield) USA ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ສປຣິງໄຟ (Springfield) USA ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍານຽມທັງຫມົດ (ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ) ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການສຶກສາ 4 ປີເຕັມໃນອາເມລິກາຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield) USA, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield)

ໂຄງ ສ້າງ ຫຼັກ ສູດ
 
  • ພາ ສາ ທີ່ໃຊ້ : ພາ ສາ ອັງ ກິດ
  • ໄລ ຍະ ເວ ລາ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ : 04 ປີ ໃນ BKU
  • ວິ ທະ ຍາ ເຂດ: BKU (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທະຍາເຂດ BKU, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ ຢູ່ ທີ່ ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

ລາຍວິຊາ ເຄຣດິດ
ພຶດຊະຄະນິດ 3
ການວິເຄາະທາງຄະນິດສາດ 1 4
ການນໍາໃຊ້ຄະນິດສາດເຂົ້າໃນເສດຖະກິດ 3
ຟິຊິກ 1 4
ພື້ນຖານຂອງການບໍລິຫານ 3
ອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດ 3
ພືຶ້້ນຖານຂອງເຄມີສາດ 3
ສະຖິຕິບໍລິຫານ 3
ເສດຖະສາດ 4
ວິທີການດ້ານປະລິມານ 3

ການສຶກສາທົ່ວໄປ

ລາຍວິຊາ ເຄຣດິດ
1. ທິດສະດີການເມືອງ 10
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງລັດທິມາກ-ເລນິນ 5
ອຸດົມການຂອງທ່ານໂຮ່ຈິມິນ 2
ທິດທາງຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ 3
2. ສັງຄົມ-ມະນຸດ-ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ມີພຽງແຕ່2ຈາກ4 ວິຊາ) 6
ການນໍາສະເຫນີກົດຫມາຍຂອງຫວຽດນາມ 3
ສັງຄົມວິທະຍາ 3
ສະພາບແວດລ້ອມແລະມະນຸດ 3
ມືອາຊີບ,ຈັນຍາບັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ 3
3. ອັງກິດ 8
ອັງກິດ 1 2
ອັງກິດ 2 2
ອັງກິດ 3 2
ອັງກິດ 4 2
4. ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ
ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 1 0
ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 2 0
ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 3 0
ລວມ 24

ການສືກສາມືອາຊີບ

ລາຍວິຊາ ເຄຣດິດ
1. ພື້ນຖານຂອງການບໍລິຫານ(ພາກບັງຄັບ) 15
ການນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ 3
ເສດຖະສາດການບໍລິຫານ 3
ການຕະຫຼາດ 3
ຫຼັກການຂອງການເງິນບໍລິສັດ 3
ພຶດຕິກຳອົງການ 3
2. ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໄປ (ພາກບັງຄັບ) 33
ທຸລະກິດການສື່ສານ 3
ການ ບັນ ຊີ - ການ ເງິນ 3
ວິທີການວິໄຈໃນທຸລະກິດ 3
ຄອມພິວເຕີໃນທຸລະກິດ
ແກ້ໄຂບັນຫາການບໍລິຫານ 3
ການຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບ 3
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ 3
ລະບົບການຜະລິດ 3
ການຈັດການໂຄງການ 3
ວິທີການດ້ານປະລິມານ 3
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
3. ຊ່ຽວຊານ(ທາງເລືອກ) 21
ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ການດໍາເນີນງານ 3
ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ 3
ລະບົບການເງິນ 3
ການວາງແຜນ ທຸ ລະ ກິດ 3
ການຕະຫຼາດ B2B 3
ພາສີ 3
ກົດຫມາຍທຸລະກິດ 3
ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ 3
ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ 3
ການສ້າງແລະການວິເຄາະໂຄງການ 3
ທຸລະກິດຈໍາລອງ 3
ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິຫານງານ 3
ການຈັດການການບັນຊີ 3
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 3
ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ 3
ການຄຸ້ມຄອງການຂາຍ 2
ການເງິນສາກົນ 2
ການສໍາມະນາໃນການຕັດສິນໃຈ 2
4. ການຝຶກຫັດແລະຫຼັກເກນສຸດທ້າຍ(ພາກບັງຄັບ) 15
ປະສົບການການເດີນທາງ - ພະນັກງານ 2
ການປະຕິບັດການຝຶກຫັດ - ວິຊາຊີບ 4
ການຂຽນບົດ 9
ຄ່າ ທໍາ ນຽມ ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ ລັບ ນັກ ຮຽນຕ່າງປະເທດ  
 
 ສໍາ ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ຄ່າ ທໍາ ນຽມ ແລະ ທຶນ ການ ສຶກ ສາ , ກະ ລຸ ນາ ຄິກ ທີ່ ນີ້
ໄລ ຍະ ເວ ລາ ສະໝັກ
 
 ສໍາ ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ສະໝັກ , ກະ ລຸ ນາ ຄິກ ທີ່ ນີ້
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ
 
ສໍາ ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ , ກະ ລຸ ນາ ຄິກ ທີ່ ນີ້

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (++ 84 -8) 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

ໄລ ຍະ ເວ ລາ ສະໝັກ

Our website is protected by DMC Firewall!