ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ສິດສອນໃນ BKU ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ນັກຮຽນກ່ຽວກັບພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂັ້ນສູງຂອງການຈັດການຄຸ້ມຄອງເຊິ່ງກວມເອົາປະເພດຕ່າງໆລວມເຖິງການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນ, ການບັນຊີ, ການເງິນ ແລະ ການຜະລິດ. ບັນດາທັກສະພື້ນຖານກໍ່ຄື: ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການສື່ສານ, ການ ກໍານົດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ ເຊິ່ງທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຄວາມສ້າງສັນ, ເປັນມືອາຊີບ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ. ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກທີ່ນີ້ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈ້າງງານທີ່ກ້ວາງຂວາງ ບໍ່ພຽງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຍັງລະດັບສາກົນ ແລະ ໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຊີ, ຫົວຫນ້າຄຸມງານດ້ານການເງິນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຂາຍ, ການຕະຫຼາດ, ທີ່ປຶກສາ, ແລະອື່ນໆ.

ໂອ ກາດໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ

ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ, ນັກສຶກສາຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ:

  • ການພັດທະນາທຸລະກິດ: ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ແລະ ການບໍລິການ ...
  • ການຈັດການ ການບັນຊີ-ການເງິນ: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີຂອງບໍລິສັດ, ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
  • ການວິເຄາະການລົງທຶນ: ການກະກຽມ ແລະ ການວິເຄາະບັນດາໂຄງການການລົງທຶນ, ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ, ຂໍ້ມູນຫຼັກຊັບການປຸງແຕ່ງ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ ...
ໂອ ກາດ ຈະ ຮຽນ ໃນມະຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ທີ່ ຮ່ວມ ມື

ນັກສຶກສາມີ 2 ທາງເລືອກຄື:

ທາງເລືອກ1:
ຫຼັກສູດ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກທີ2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງວິຊາການຈະສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield) USA ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ສປຣິງໄຟ (Springfield) USA ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍານຽມທັງຫມົດ (ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ) ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການສຶກສາ 4 ປີເຕັມໃນອາເມລິກາຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield) USA, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield)

ໂຄງ ສ້າງ ຫຼັກ ສູດ
 
  • ພາ ສາ ທີ່ໃຊ້ : ພາ ສາ ອັງ ກິດ
  • ໄລ ຍະ ເວ ລາ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ : 04 ປີ ໃນ BKU
  • ວິ ທະ ຍາ ເຂດ: BKU (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທະຍາເຂດ BKU, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ ຢູ່ ທີ່ ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

ລາຍວິຊາ ເຄຣດິດ
ພຶດຊະຄະນິດ 3
ການວິເຄາະທາງຄະນິດສາດ 1 4
ການນໍາໃຊ້ຄະນິດສາດເຂົ້າໃນເສດຖະກິດ 3
ຟິຊິກ 1 4
ພື້ນຖານຂອງການບໍລິຫານ 3
ອົງການຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດ 3
ພືຶ້້ນຖານຂອງເຄມີສາດ 3
ສະຖິຕິບໍລິຫານ 3
ເສດຖະສາດ 4
ວິທີການດ້ານປະລິມານ 3

ການສຶກສາທົ່ວໄປ

ລາຍວິຊາ ເຄຣດິດ
1. ທິດສະດີການເມືອງ 10
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງລັດທິມາກ-ເລນິນ 5
ອຸດົມການຂອງທ່ານໂຮ່ຈິມິນ 2
ທິດທາງຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ 3
2. ສັງຄົມ-ມະນຸດ-ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ມີພຽງແຕ່2ຈາກ4 ວິຊາ) 6
ການນໍາສະເຫນີກົດຫມາຍຂອງຫວຽດນາມ 3
ສັງຄົມວິທະຍາ 3
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມະນຸດ 3
ມືອາຊີບ,ຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ 3
3. ອັງກິດ 8
ອັງກິດ 1 2
ອັງກິດ 2 2
ອັງກິດ 3 2
ອັງກິດ 4 2
4. ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ
ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 1 0
ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 2 0
ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 3 0
ລວມ 24

ການສືກສາມືອາຊີບ

ລາຍວິຊາ ເຄຣດິດ
1. ພື້ນຖານຂອງການບໍລິຫານ(ພາກບັງຄັບ) 15
ການນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ 3
ເສດຖະສາດການບໍລິຫານ 3
ການຕະຫຼາດ 3
ຫຼັກການຂອງການເງິນບໍລິສັດ 3
ພຶດຕິກຳອົງການ 3
2. ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໄປ (ພາກບັງຄັບ) 33
ທຸລະກິດການສື່ສານ 3
ການບັນຊີ - ການເງິນ 3
ວິທີການວິໄຈໃນທຸລະກິດ 3
ຄອມພິວເຕີໃນທຸລະກິດ
ແກ້ໄຂບັນຫາການບໍລິຫານ 3
ການຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບ 3
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ 3
ລະບົບການຜະລິດ 3
ການຈັດການໂຄງການ 3
ວິທີການດ້ານປະລິມານ 3
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ 3
3. ຊ່ຽວຊານ(ທາງເລືອກ) 21
ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ການດໍາເນີນງານ 3
ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ 3
ລະບົບການເງິນ 3
ການວາງແຜນທຸລະກິດ 3
ການຕະຫຼາດ B2B 3
ພາສີ 3
ກົດຫມາຍທຸລະກິດ 3
ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ 3
ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ 3
ການສ້າງ ແລະ ການວິເຄາະໂຄງການ 3
ທຸລະກິດຈໍາລອງ 3
ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິຫານງານ 3
ການຈັດການການບັນຊີ 3
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 3
ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ 3
ການຄຸ້ມຄອງການຂາຍ 2
ການເງິນສາກົນ 2
ການສໍາມະນາໃນການຕັດສິນໃຈ 2
4. ການຝຶກຫັດແລະຫຼັກເກນສຸດທ້າຍ(ພາກບັງຄັບ) 15
ປະສົບການການເດີນທາງ - ພະນັກງານ 2
ການປະຕິບັດການເຝິກຫັດ - ວິຊາຊີບ 4
ການຂຽນບົດ 9
ຄ່າ ທໍາ ນຽມ ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ ລັບ ນັກ ຮຽນຕ່າງປະເທດ  
 
 ສໍາ ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ຄ່າ ທໍາ ນຽມ ແລະ ທຶນ ການ ສຶກ ສາ , ກະ ລຸ ນາ ຄິກ ທີ່ ນີ້
ໄລ ຍະ ເວ ລາ ສະໝັກ
 
 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາສະໝັກ, ກະລຸນາ ຄິກທີ່ນີ້
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ
 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ, ກະລຸນາ ຄິກທີ່ນີ້

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 8 99 169 961 ຫຼື (+84) 9 31 343 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

ໄລ ຍະ ເວ ລາ ສະໝັກ

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd