ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ

 

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ

ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນສາຂາຂອງວິສະວະກໍາທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະມົນລະພິດ. ໂຄງການໄດ້ສະໜອງນັກສຶກສາບັນດາຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບສານເຄມີ, ຂະບວນການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຊີວະພາບ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ; ເຕັກນິກ ແລະການຈັດການປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງ ຫຼືລະບົບການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການກໍາຈັດນ້ໍາເສຍໃນຕົວເມືອງ ແລະອຸດສາຫະກໍາ; ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະສິ່ງເປັນພິດ; ແລະ ຣີໄຊເຄີລ, ນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ຕໍ່ອາຍຸຂອງເສຍ, ແລະອື່ນໆ

ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ
 

ນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກຂະແໜງນີ້ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງການເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ແລະການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້ໍາ ແລະອາກາດ.

ຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາ ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ການວາງແຜນ, ແລະການປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ, ຫຼື ຈັດການສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຍັງສາມາດເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

 • ການອອກແບບແລະການປະເມີນຜົນຂອງລະບົບການຄວບຄຸມການເຊາະເຈື່ອນ
 • ລະບົບແລະຂະບວນການໃນການຄຸ້ມຄອງແລະການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ
 • ການອອກແບບແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງລະບົບການຄວບຄຸມນ້ໍາ

 • ການກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ແລະການລາຍງານສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
 • ຕິດຕາມກວດກາອາກາດຄຸນະພາບ, ມາດຕະການປ່ອຍອາຍພິດທາງອາກາດ ແລະສ້າງແບບຈໍາລອງ, ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະການຄວບຄຸມ, ແລະສ້າງແບບຈໍາລອງການກະຈາຍຕົວຂອງອາກາດ
 • ການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ
 • ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ເປັນພິຍານຜູ້ຊ່ຽວຊານ
 ໂອກາດທີ່ຈະຖ່າຍໂອນໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື
 

ນັກຮັຽນມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ 1:

ຫຼັກສູດການຮຽນ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU, ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກ 2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສຶກສາ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະໄດ້ຄາດໝາຍດ້ານວິຊາການ ຈະສາມາດ ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ ມະວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍກຳໄລຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍນຽມ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ (4 ປີເຕັມ) ໃນໄລຍະດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ອອສເເລຍ ຫຼື ອາເມລິກາ ຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບ ໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໄປໃນຕົວ ເມື່ອເລືອກທາງເລືອກນີ້.

HCMUT ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາກຫະລັດອາເມລິກາ USA ແລະອອສເຕເລຍ Australia.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດການສຶກສາ
 • ພາ​ສາ​ທີ່ໃຊ້​: ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

 • ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​: 04 ປີ​ໃນ BKU

 • ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ: BKU (ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ BKU​, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

SEMESTER 1   CREDITS
1 Ecology 2
2 National Defense Training (Theory) 0
3 National Defense Training (Pratice) 0
4 Physical Training 1 0
5 Linear Algebra 3
6 Calculus 1 4
7 Physics 1 4
8 Introduction to Engineering 3
9 Physics Lab 1
SEMESTER 2   CREDITS
1 Analytical Chemistry 3
2 Physical Education 2 0
3 Calculus 2 4
4 Environmental Microbiology 4
5 General Chemistry 3
6 Engineering Drawings 3
SEMESTER 3   CREDITS
1 Fluid Mechanics 3
2 Physical Education 3 0
3 Basic Principles of Marxim-Leninism 5
4 Probability & Statistics 3
5 Biological Processes in Environmental Engineering 3
6 Chemistry for Environmental Engineering and Science 1 3
SEMESTER 4   CREDITS
1 Thermodynamics and Heat Transfer 3
2 Strengths of Materials 3
3 Chemistry for Environmental Engineering and Science 2 3
4 Physical Chemical and Chemical Processes in Environmental Engineering 3
5
Selective Courses
(Choose subjects to accumulate al least 4 credits)
4
  Industrial safety and Environmental Hygiene 2
  Environmental Law & Policy 2
  Environmental Modelling 3
  Methods of Calculus 3
SEMESTER 5   CREDITS
1 Analysis & Design of Structures for Environmental Engineers 4
2 Air Pollution Control Engineering 4
3 Water Treatment Engineering 4
4
Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)
3
  Economics 3
  Project Management for Engineers 3
  Business Administration for Engineers 3
5 Ho Chi Minh's Ideology 2
6 Study Trips Workshop 1
SEMESTER 6   CREDITS
1 Wastewater Treatment Engineering 4
2 Solid Waste Treatment Engineering 4
3 Project - Air Pollution Control Engineering 2
4 Project - Water Treatment Engineering 2
5 Revolutionary Policies of the Vietnam Communist Party 3
6 General Vietnamese Law 3
7 Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 3 credits)
3
  Contaminated Soil Remediation Engineering 3
  Ecological Engineering 3
Summer Graduation Internship 3
SEMESTER 7   CREDITS
1 Water Supply Distribution & Sewerage Systems 3
2 Ventilation & Noise Pollution Control Engineering 3
3 Project - Wastewater Treatment Engineering 2
4 Project - Solid Waste Treatment Engineering 2
5 Thesis Outline 0
6

Selective Courses

(Choose subjects to accumulate at least 6 credits)

6
  Optimization & Environmental Statistics 3
  Application of GIS and Remote Sensing for Natural Resourses & Environmental Management 3
  Waste Incinerator Engineering 3
  Cleaner Production 2
  Climate Change 2
SEMESTER 8   CREDITS
1 Graduation Thesis 9

ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນຕ່າງປະເທດ  

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າລົງທະບຽນ ​ແລະ ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້

 
ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ
 
 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້
 
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ
 

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ​ ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ ຄິກ​ທີ່​ນີ້

 


----
Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 8 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!