ວິສະວະກຳອາຫານ

 

ວິສະວະກຳອາຫານ

ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການແປຮູບ, ການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຂົນສົ່ງສະບຽງອາຫານຂອງໂລກ  ກໍ່ຄວນຈະຮຽນເພື່ອການຊ່ຽວຊານທາງວິສະວະກໍາອາຫານ.

ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນຂະແໜງວິສະວະກໍາສະບຽງອາຫານ ຈະໄດ້ຮັບການສິດສອນບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງວິສະວະກໍາ (ເຊັ່ນ: ກົນລະສານຂອງແຫຼວ, ການໂອນຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຖ່າຍໂອນມວນສານ, ແລະອື່ນໆ), ຄະນິດສາດ, ແລະວິທະຍາສາດ (ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ ແລະຟີຊິກສາດ) ທີ່ມີວິຊາຂັ້ນສູງ ໃນເຄມີສາດອາຫານ, ຊີວະວິທະຍາຈຸລະພາກ, ການດໍາເນີນການປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານ, ແລະວິສະວະກໍາອອກແບບ.

 ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ
 

ນັກວິສະວະກອນອາຫານໝູນໃຊ້ທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການອອກແບບຂະບວນການຜະລິດອາຫານທີ່ຍືນຍົງແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ລົດຊາດ, ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ ກໍ່ຄືຄວາມຮັບຮູ້ ແລະອຸປະສົງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອຸປະທານ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາມີໂອກາດທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນການຫາວຽກງານທຳ. ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ອາຊີບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ:

  • ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ: ເຮັດວຽກກັບຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ບັນຈຸອາຫານ ແລະອື່ນໆ.
  • ວິສະວະກຳ: ພັດທະນາຂະບວນການຳຜະລິດ ແລະເຄື່ອງຈັກເພື່ອສ້າງ ແລະຈັດເກັບອາຫານ.
  • ການຈັດການທາງເທັກນິກ: ການກຳກັບດູແລທາງອາຫານທີ່ຜະລິດ, ການບັນຈຸ ແລະຈັດເກັບ.
  • ສຸຂະອະນາໄມ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
 ໂອກາດທີ່ຈະຖ່າຍໂອນໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື
 

ນັກຮັຽນມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ 1:

ຫຼັກສູດການຮຽນ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU, ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກ 2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສຶກສາ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະໄດ້ຄາດໝາຍດ້ານວິຊາການ ຈະສາມາດ ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ ມະວິທະຍາໄລທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍກຳໄລຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍນຽມ, ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ (4 ປີເຕັມ) ໃນໄລຍະດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ອອສເເລຍ ຫຼື ອາເມລິກາ ຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບ ໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ ຮຽນຮູ້ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໄປໃນຕົວ ເມື່ອເລືອກທາງເລືອກນີ້.

HCMUT ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາກຫະລັດອາເມລິກາ USA ແລະອອສເຕເລຍ Australia.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດການສຶກສາ
  • ພາ​ສາ​ທີ່ໃຊ້​: ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

  • ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​: 04 ປີ​ໃນ BKU

  • ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ: BKU (ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ BKU​, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ວິທະຍາເຂດ)

SEMESTER 1   CREDITS
1 English 1 2
2 National Defense Training 0
3 General Chemistry 3
4 Physical Education 1 0
5 The Basic Principles of Marxim-Leninism 5
6 Calculus 1 4
7 Physics 1 4
8 Introduction to Engineering 3
SEMESTER 2   CREDITS
1 English 2 2
2 Physical Education 2 0
3 Calculus 2 4
4 Physics 2 4
5 Physics Lab 1
6 Linear Algebra 3
7 Ho Chi Minh's Ideology 2
8 Sustainable Development 2
SEMESTER 3   CREDITS
1 English 3 2
2 Biology 3
3 Organic Chemistry 3
4 Physical & Colloid Chemistry 3
5 Food Engineering 1 3
6 Engineering Drawings 3
7 Food Chemistry & Biochemistry 4
8 Physical Education 3 0
SEMESTER 4   CREDITS
1 English 2
2 Organic Chemistry Lab 2
3 Food Engineering 2 3
4 Food Engineering 3 3
5 Food Microbiology 3
6 Food Chemistry & Biochemistry Lab 2
7 Direction of the Vietnamese Communist Party 3
8 Physical Properties of Food 2
9 Food Engineering Lab 2
SEMESTER 5   CREDITS
1 Food Microbiology Lab 2
2 Food Engineering Lab 2
3 Post-harvest Technology 2
4 Food Processing Technology 3
5 General Vietnamese Law 2
6 Physicochemical Analysis of Food 3
7 Physicochemical Analysis of Food Lab 2
8 Sensory Analysis of Food 3
SEMESTER 6   CREDITS
1 Design of Food Plant 3
2 Food Packaging Technology 2
3 Food Fermentation Technology 3
4 Food Safety and Nutrition 4
7 Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 4 credits)
4
  Food Product Development 2
  Cereal Processing Technology 2
  Fruit & Vegetable Processing Technology 2
  Sugar & Confectionary Processing Technology 2
  Tea, Coffee and Cocoa processing Technology 2
  Food Fat & Oil Processing Technology 2
  Meat Processing Technology 2
  Aqua-product Processing Technology (Fish & Seafood Processing) 2
  Dairy & Beverage Processing Technology 2
Summer Internship 2
SEMESTER 7   CREDITS
1 Food Processing Technology Lab 2
2 Project - Food Technology Design 3
3 Thesis Outline 0
4 Food Quality Management 2
6

Selective Courses

(Choose subjects to accumulate at least 2 credits)

2
  Food Product Development 2
  Cereal Processing Technology 2
  Fruit & Vegetable Processing Technolgy 2
  Sugar & Confectionary Processing Technology  2
  Tea, Coffee and Cocoa Processing Technology 2
  Food Fat & Oil  Processing Technology 2
  Meat Processing Technology 2
  Aqua-product Processing Technology (Fish & Seafood Processing) 2
  Dairy & Beverage Processing Technology 2
7 Selective Course
(Choose subjects to accumulate at least 2 credits)
2
  Food, Culture, Environment & Society 2
  Food Law 2
  Food Supply Chain Management 2
  Business Management for Engineers 3
  General Economics 3
SEMESTER 8   CREDITS
1 Graduation Thesis 9

ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນຕ່າງປະເທດ

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ລົງທະບຽນ ​ແລະ ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້

 
ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ

 ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສະໝັກ​, ກະ​ລຸ​ນາ ​ຄິກ​ທີ່​ນີ້
 
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ

ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ​ ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ ຄິກ​ທີ່​ນີ້

 


----
Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 8 38 654 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd