ວິສະວະກຳເຄມີ

BKU ເປັນວິທະຍາໄລໃນພາກໃຕ້ ຂອງຫວຽດນາມທີ່ສະໜອງໂຄງການວິສະວະກໍາເຄມີໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊິ່ງສອນໂດຍພາສາອັງກິດ.

 

ວິສະວະກໍາເຄມີ

ວິສະວະກໍາເຄມີ ຄອງຕໍາແໜ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການໂຕ້ຕອບກັນລະຫວ່າງວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳໂມເລກູນ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຊັດເຈນກັບວິຊາພື້ນຖານ ຂອງເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ, ຄະນິດສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ. ໃນການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາຄຸນສົມບັດວິສະວະກໍາ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າ ແລະ ວິສະວະກໍາໂຍທາ - ວິສະວະກໍາເຄມີ ໄດ້ສະຫນອງໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ນັກຮຽນບັນດາຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສານເຄມີ ແລະ ຂະບວນການທາງຊີວະພາບ, ການອອກແບບວິສະວະກໍາ ແລະ ທັກສະໃນການສັງເຄາະທຸກປະການ; ຮູບຮ່າງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະລັບສັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ການແປຂໍ້ມູນໂມເລກູນເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການໃໝ່; ເປັນຜູ້ນໍາໃນການເຄື່ອນໄຫວອຸດສາຫະກໍາ, ດ້ານວິຊາການແລະຜູ້ນຳໃນແງ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ເສດຖະກິດ, ແລະ ບັນຫາສັງຄົມ. ທັກສະພື້ນຖານກໍ່ຄື: ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການສື່ສານ, ການກໍານົດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຜ່ານການເຝິກອົບຮົມເຊິ່ງທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄວາມສ້າງສັນ, ເປັນມືອາຊີບ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ.

 

ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ

ຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກສະຖາບັນນີ້ ຈະມີຄວາມທີີ່ເປັນມືອາຊີບທີ່ຈະເຮັດວຽກ ໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຢາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ອາຫານ, ແອວກໍຮໍ , ພລາສຕິກ, ການບັນຈຸ ...

ກາລະໂອກາດໃນການເຮັດວຽກປະກອບມີ ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຈັດການປະຕິບັດງານ ແລະ ການປະຕິບັດທາງເຄມີ , ລະບົບການຜະລິດອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ, ລະບົບການອອກແບບ ແລະ ການຄິດໄລ່, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການວິເຄາະ- ການບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ...

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາຈາກຂະແໜງການນີ້ຄື:

  • ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ: Petrovietnam – Vietnam Oil and Gas Group, Saigon Petro
  • ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບຂະບວນການ ການອອກແບບເຕັກໂນໂລຊີ : Techip , Toyo,..
  • ອາຫານ - ບໍລິສັດການຢາ : Acecook , Domesco , Coca- Cola , ...
  • ບໍລິສັດການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄມີ : Unilever, P&G,…
  • ບໍລິສັດການຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ : Greentech , ...
  • ບໍລິສັດຊີມັງ : Holcim , HaTien 1 , ...
  • ປຸ໋ຍ : Ca Mau Fertilizer Plant, Phu My Fertilizer Plant,...
ໂອກາດຈະຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຮ່ວມມື

ນັກສຶກສາມີ 2 ທາງເລືອກ:

ທາງເລືອກ1:
ຫຼັກສູດ 4ປີ-ປະລິນຍາຕີ ທີ່ BKU ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ມອບໂດຍ BKU.

ທາງເລືອກທີ2:

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດ 02 ປີທີ່ BKU, ອີກ2ປີຂ້າງໜ້າ ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງວິຊາການຈະສາມາດໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide) (ອອສເຕຮເລຍ) ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈະຖືກມອບໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide) (ອອສເຕຮເລຍ) ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນ ນັກຮຽນສາມາດປະຢັດງົບປະມານ 50% ຂອງຄ່າທໍານຽມທັງຫມົດ (ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ) ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການສຶກສາ 4 ປີເຕັມໃນອາເມລິກາຈົນກ່ວາໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາທີ່ມອບໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide) (ອອສເຕຮເລຍ) ກໍ່ສາມາດເບິ່ງທີ່ The University of Adelaide (ADL), Australia

 

ໂຄງ ສ້າງ ຫຼັກ ສູດ
 
  • ພາສາທີ່ໃຊ້: ພາສາອັງກິດ
  • ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ: 04ປີໃນ BKU
  • ວິທະຍາເຂດ: BKU (ສໍາ ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທະຍາເຂດ BKU, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງ ຢູ່ ທີ່ ນີ້ ວິທະຍາເຂດ).
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
1 ຕຳລາ 1 4
1 ສົມຜົນລີເນແອ 3
1 ຟິຊິກ 1 4
1 ຊີວະວິທະຍາ 2
1 ເຄມີທົ່ວໄປ A 3
1 ການທົດລອງເຄມີທົ່ວໄປ 1
1 ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 1 0
1 ເຝິກອົບຮົມການທະຫານ 0
1 ການນຳສະເໜີກົດໝາຍຫວຽດນາມ 2
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
2 ຕຳລາ 2 4
2 ທັກສະການສື່ສານສຳລັບນັກວິສະວະກອນ 2
2 ສານເຄມີ 2
2 ເຄມີວິເຄາະ 2
2 ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມະນຸດ 2
2 ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 2 0
2 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງລັດທິມາກເລນິນ 5
2 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ 2
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
3 ການທົດລອງເຄມີອິນຊີ (ເຄມີທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ) 2
3 ເຄມີອິນຊີ (ເຄມີທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ) A 3
3 ການທົດລອງເຄມີ 2
3 ການສຶກສາທາງກາຍະພາບ 3 0
3 ເທັກນິກການແຕ້ມ 3
3 ເຄມີກາຍະພາບ 1 2
3 ທິດທາງຂອງພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ 3
3 ຂະບວນການກົນລະສາດ 3
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
4 ການທົດລອງເຄມີອິນຊີ (ເຄມີທຳມະຊາດ) 2
4 ເຄມີກາຍະພາບ 2 2
4 ຂະບວນການເທັກໂນໂລຊີ 1 3
4 ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ 3
4 ທິດສະດີຂອງທ່ານໂຮ່ຈິມິນ 2
4 ພາສາອັງກິດວິຊາການ 2
4 ການຖ່າຍໂອນມວນສານ 3
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
5 ການທົດລອງເຄມີກາຍະພາບ 2
5 ການທົດລອງເຄມີກາຍະພາບ 2
5 ວິທີການເຊີງຕົວເລກໃນວິສະວະກຳເຄມີ 2
5 ຂະບວນການຄວາມປອດໄພ 2
5 ວິສະວະກໍາປະຕິກິລິຍາ 2
5 ການອອກແບບການປູກພືດເຄມີ 2
5 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວິເຄາະໂຄງການ 2
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
6 ຫນ່ວຍປະຕິບັດການທົດລອງ 2
6 ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບການປູກພືດເຄມີ 2
6 ການຈໍາລອງ ແລະ ການຫາຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ 3
6 ເຕັກໂນໂລຊີເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ 3
6 ຂະບວນການການຄວບຄຸມ 3
6 ໂຄງການ : ຂະບວນການ ແລະ ອຸປະກອນ 2
6 ວິສະວະກໍາທໍ່ - ນ້ຳມັນ 2
6 ອຸປະກອນຕໍ່ຕ້ານການສະຫຼາຍຕົວ 2
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
7 ເຕັກໂນໂລຊີນ້ຳກັ່ນ 2
7 ເຕັກໂນໂລຊີນ້ຳມັນປີໂທລຽມ 2
7 ເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງອາຍແກັສ 2
7 ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ 2
7 ການທົດລອງສານປີໂທລຽມ 2
7 ການເຝິກງານ 3
ພາກຮຽນ ລາຍ ວິ ຊາ ເຄຣດິດ
8 ພະລັງງານໝູນວຽນ ແລະ ຊີວະພະລັງານ 2
8 ວິຊາສະເພາະ (2ລາຍວິຊາ) 4
 
ຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກ ຮຽນຕ່າງປະເທດ
 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ທຶນການສຶກສາ, ກະລຸນາ ຄິກທີ່ນີ້
 

ໄລຍະເວລາສະໝັກ

 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາສະໝັກ, ກະລຸນາ ຄິກທີ່ນີ້
 
ສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ
 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃນການສະໝັກ, ກະລຸນາ ຄິກທີ່ນີ້

 

----

Contact admission department for more information:
Phone: (+84) 8 99 169 961 ຫຼື (+84) 9 31 343 183
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist.10, HCMC (Room 306, Building A4)
Our website is protected by DMC Firewall!