ກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາ

ສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາທີ່ສ້າງສັນທີ່ມະຫາວຶທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕົວເອງເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນແຕ່ລະກິຈະກຳ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງທາງດ້ານ ສິລະປະແລະກຶລາ.

ຊົມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິດຈະກຳນັກສຶກສາ, ກະລຸນາ ກົດທີ່ນີ້.

ACTIVITIES

ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ ຈະເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ້າຍ, ການທ່ອງທ່ຽວເມືອງ, ດົນຕີກາງຄືນ, ການແຂ່ງຂັນການນໍາສະເໜີ (Presentation), ການທ່ຽວຊົມວິທະຍາເຂດ, ງານທ້າຍປີ, ໂຄງການຊຸມຊົນ, ອາສາສະໝັກສີຂຽວຊ້ວງພັກແລ້ງ, ແລະອື່ນໆ ກິດຈະກໍາທັງໝົດແມ່ນຖືກປະກາດໂດຍອີເມວ ແລະບັນຊີລາຍການ ຂອງໂຮງຮຽນ.

Company Trips

OISP Night

OISP Clubs

OISP Camping

OISP Contests

OISP Sports

Our website is protected by DMC Firewall!