ການຮັບຮອງ

ຫຼັກສູດການຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍຫຼາຍອົງການກວດສອບຄຸນະພາບການສິດສອນ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ. ໃບປະລິນຍາ ທີ່ມອບໂດຍ BKU ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກຍອມຮັບພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຢູ່ໃນ ສະຫະຣັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ ແລະບັນດາປະເທດເອີຣົບ.

ຄຸນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ປະເມີນຄ່າໂດຍອີງຕາມ ບັນທັດຖານ ຍຸດທະສາດແລະການຄຸ້ມຄອງ, ການຝຶກອົບຮົມແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຂະບວນການສຶກສາແລະທິດທາງຂອງອາຊີບ, ສາຍພົວພັນພາຍນອກ, ການຄຸ້ມຄອງແລະປະຕິບັດງານ; ຄຸນນະພາບແລະຈັນຍາບັນການສຶດສອນ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາ.

ປັດຈຸບັນ, ຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງ  BKU ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ 4 ອົງກອນກວດສອບຄຸນະພາບການສຶກສາລະດັບໂລກ, 1 ອົງກອນລະດັບອາຊີ, ແລະ 1 ອົງກອນລະດັບປະເທດ, ເຊິງທັງໝົດລວມມີ 6 ອົງກອນຄື:

 

HCERES-white-round_9240d.png

HCERES (High Council for Evaluation of Research and Higher Education) ເປັນສະມາຊິກຢ່າງເປັນທາງການຂອງສະມາຄົມຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງເອີຣົບ, ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບສູງ, ການຄົ້ນຄວ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະບັນດາໂຄງການການຝຶກອົບຮົມທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານນານາຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານແລະແນວທາງຂອງເອີຣົບ. HCERES ໄດ້ຮັບຮອງຄຸນະພາບການສຶກສານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ 2017 ຫາ 2022 ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງຄຸນະພາບໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ.

ABET_3a33e.png

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology certification, USA) ໃນ 2 ສາຍຮຽນຄື: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ ແລະ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕິ

 AUN fe212

AUN – QA (QUALITY ASSURANCE in ASEAN UNIVERSITYNETWORK certification) ໃນ 9 ສາຍຮຽນຄື: ວິສະວະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ວິສະວະກໍາການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ, ວິສະວະກໍາເຄມີ, ວິສະວະກຳໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂະບວນການຜະລິດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິສະວະກຳລະບົບອຸດສາຫະກຳ (Industrial System Engineering), ວິສະວະກຳຄວບຄຸມຍານຍົນ (Automatic Control Engineering), ວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ. 

FIBAA 9a60e

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) ເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ສໍາລັບການຮັບປະກັນຄຸນະພາບທີ່ມີສາຂາປະຕິບັດການທີ່ ບອນ(ເຢຍລະມັນ) ແລະຊູລິກ (ສະວິດເຊີແລນ). ການກວດສອບ, ການປະເມີນຜົນຂອງ FIBAA ເຊິ່ງລວມທັງພາກເອກະຊົນ ແລະລັດໄດ້ອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ທາງດ້ານການສຶກສາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ.

MOET 24951

MOET: Ministry of Education and Training – Vietnam

ISO 6978b

ISO 9001: 2008: ເປັນລາງວັນສຳລັບ ລະບົບການສຶກສານານາຊາດ (OISP-Office for International Study Program). ໄດ້ກາຣັນຕີ ເຖິງຄຸນະພາບການບໍລິການງ ແລະ ການສິດສອນ ທີ່ສົ່ງເຖິງນັກຮຽນ. ວ່າດ້ວຍໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້, EMBA – MCI ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອລະບົບການບໍລິການໃຫ້ມີຖານະດີຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສິກສາ.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!