ສະພາບແວດລ້ອມບັດຄວາ

ຫນຶ່ງໃນຈຸດໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ. ໂຄງການການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະສານສົມທົບກັບຄູອາຈານ ຕ່າງປະເທດຫຼືຄູອາຈານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກຫລືປະລິນຍາໂທໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ.

INTERNATIONAL ENVIRONMENT 8eb73

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1957, ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ-ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ (BKU) ໄດ້ສະຫນອງຢ່າງ ກວ້າງຂວາງທາງດ້ານໂຄງການວິຊາຊີບ ແລະພິເສດຄະນະວິຊາມີທັງໝົດ 33 ສາຂາລະດັບປະລິນຍາຕີ, 41 ສາຂາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ 41 ໂຄງການລະດັບປະລິນຍາເອກ. ໃນປະຈຸບັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບນັກສຶກສາຫຼາຍກ່ວາ 25,500 ຄົນແລະ ມີຄູອາຈານຜູ້ຊຳນານງານ ເກືອບ 1.000 ຄົນ ແລະສາສະດາຈານທີ່ຈົບມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂດ່ງດັງໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.

 

ໃນໄລຍະ 60 ປີທີ່ຜ່ານມາ, BKU ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໜັກວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນະພາບການສິດສອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ການຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮອງຈາກອົງກອນ ABET, AUN, QA, FIBAA, CTI, ISO 9001: 2008 ແລະອື່ນໆ. ພວກເຮົາມີຄວາມ ຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະປ່ຽນແປງວິທີການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ສິດສອນ ແລະຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ຫວຽດນາມ. ວ່າດ້ວຍຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຂອງມໍລະດົກ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຊາຍແດນ ແລະວິຊາການທີ່ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນ ແລະການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງການປ່ຽນແປງໄວ, ຄວາມຮູ້ທີ່ອີງຕາມໂລກທັນສະໄໝ ພວກເຮົາມີທັງໝົດ96ຫ້ອງທົດລອງ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 2 ຫ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນລະດັບຊາດ, ມີ 14 ສູນກາງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະອຸປະກອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ທັນສະໄໝ.

 

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992, BKU ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ໃນບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຊັ້ນນໍາຈາກອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເນເທີແລນ, ເຢຍລະມັນ, ສະວິດເຊີແລນ, ແລະອື່ນໆ. ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງສ່ວນບຸກຄົນ, ທີ່ໄດ້ນຳເອົາໂອກາດ ທີ່ດີໃນການຮຽນການສອນ, ການຄົ້ນພົບ ແລະບັນດາໂຄງການນະວັດກໍາໃໝ່. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຮັບປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນທ່າແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ຄູ່ຮ່ວມ ງານລະດັບໂລກ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໄດ້ຊຸກດັນມະຫາວິທະຍາໄລພວກເຮົາ ໃຫ້ກາຍເປັນມະຫາວິທະຍາໄລໂລກທີ່ດີເລີດ.

 

ນັບແຕ່ປີ 2006, BKU ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະຊັ້ນສູງໃນຫຼາຍໆຄະນະວິຊາ, ລວມທັງລະບົບວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ, ວິສະວະກໍາຊອບແວ, ວິສະວະກໍາເຄມີ, ວິສະວະກໍາການຢາ, ວິສະວະກໍານຳ້ມັນ,ວິສະວະກໍາການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ,ການບໍລິຫານທຸລະກິດ.

 

BKU ຍັງໄດ້ສ້າງສຳພັນທະມິດກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະໄປ ຮຽນຕໍ່ ປະເທດດັ່ງກ່າວໃນສອງປີສຸດທ້າຍຂອງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະໄດ້ຮັບໃບປະລິນຍາສາກົນລວມມີ:

 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄວິນແລນ (Queensland)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ກຮີຟຟິດ (Griffith)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອດິເລດ (Adelaide)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາຊິດນີີ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມກເຄີຣີ (MACQUARIE)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣັດເກີ (Rutgers)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ (Illinois) ທີ່ ສປຣິງໄຟ (Springfield)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລກາໂຕລິກອາເມຣິກາ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລອີລີນອຍ (ILLINOIS) ທີ່ ເອບານາ (URBANA)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລແມຊຊາຊູເຊັດ ທີ່ບອສຕອນ (MASSACHUSETTS BOSTON)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ ນາກາວກາ (Nagaoka)
 • ມະຫາວິທະຍາໄລ ການາຊາວາ (KANAZAWA)

 

ການສິດສອນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດ, ໂຄງການລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ນຳມາໃຫ້ນັກຮຽນເຊິ່ງຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການແລະ ທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ. ລະດັບຄວາມສົມບູນຂອງຫຼັກສູດກິດຈະກໍາພິເສດຈາກກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ສະໂມສອນກິດຈະກໍາການກຸສົນ, ແລະອື່ນໆຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຈັດລຽງຄວາມຕ້ອງການ ຫຼັກຂອງຊຸມຊົນ ແລະຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ສູງທີ່ສຸດເຊັ່ນ:ແນວຄິດສ້າງສັນແລະເປັນເອກະລາດ, ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງແລະການຕັດສິນໃຈ.

 

BKU ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃນການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!