Sunday, 15 July 2018

ພຽງແຕ່ຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນມ7 ບໍ່ຕຳ່ກວ່າ 28 ຄະແນນກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ທຶນຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ຫຼັກສູດນານາຊາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທົ່ວໂລກຍອມຮັບ.

Wednesday, 11 January 2017

10 ເຫດການສຳຄັນ ປະຈຳປີ 2016 ຕະຫຼອດຮອດການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຂອງປີ 2016

Wednesday, 28 December 2016

ມະຫາວິທະຍາໄລ HCMUT ໄດ້ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນແລ່ນມາລາທອນ ເຊິ່ງມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ລວມທັງພະນັກງານຂອງ HCMUT, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານຫໍພັກນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານພາກສ່ວນຕ່າງໆ.

Wednesday, 28 December 2016

ງານແຂ່ງຂັນ ການນຳສະເໜີບົດ ກ່ຽວກັບໂຄງການເພື່ອຊຸມຊົນ ຂອງນັກສຶກສາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016, ປະກວດການວາງສະແດງ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

Friday, 16 December 2016

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2016, HCMUT, Bosch Co. Ltd ຈັດຕັ້ງພິທີຕ້ອນຮັບ e-Scooter Sharing System.

 

Monday, 12 December 2016

Endress+Hauser, ບໍລິສັດສວິສ ຊ່ຽວຊານໃນການແກ້ບັນຫາເຄື່ອງໂອໂຕ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນຫຼັກສູດພັດທະນາຄວາມຄວາມໝັ້ນຄົງ.

Page 1 of 13
Our website is protected by DMC Firewall!