ທຶນການສຶກສາຈາກບັດຄວາ - ຕິດອັນດັບ 150 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳໃນອາຊີ

Wednesday, 09 May 2018

ຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມ - ລະບົບນານາຊາດ - ໃບປະກາດຮັບຮອງໂດຍເອີຣົບ

ທຶນການສຶກສາຈາກບັດຄວາ - ຕິດອັນດັບ 150 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳໃນອາຊີ

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ:

 

ຕິດອັນດັບ 150 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳໃນພາກພື້ນອາຊີ (ຈັດອັນດັບໂດຍ QS Ranking)

- ລະບົບການສິດສອນ ຮັບຮອງໂດຍອົງກອນສາກົນ ABET (USA), HCERES (Europe), AUN - QA (Asean), FIBAA (Switzerland), MOET (Vietnam) ແລະ ISO 9001: 2008.

- ໃບປະກາດທີ່ຍອມຮັບທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ Europe, USA and Asia

ພວກເຮົາ ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) -ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ມີຈຸດປະສົງ ຢາກສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທົ່ວໂລກກໍ່ຄືນັກຮຽນລາວ, ເວົ້າລວມແມ່ນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລກປ່ຽນປະເພນີວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມດ້ານພາສາອັງກິດ ຂອງນັກຮຽນລາວ, ແລະການສຶກສາໃນຫຼັກສູດນານາຊາດ, ຫຼືເວົ້າສະເພາະແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນກ້າວຂຶ້ນສູ່ AEC ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພື່ອພາກພື້ນ ASEAN ທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ:

- ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາໃນຫຼັກສູດນານາຊາດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຮັບຮອງຈາກສາກົນ.

- ຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຮຽນຢູ່ໃຈກາງເມືອງໂຮຈິມິນ, ຫວຽດນາມ.

- ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີ 14 ສາຂາວິສະວະ ແລະ 1 ສາຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

- ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນຫຼັກສູດ 4 ປີທີ່ບັດຄວາ Bach Khoa ຫຼື 2 ປີທີ່ບັດຄວາ ແລະ 2 ປີສຸດທ້າຍ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອົດສະຕາລີ ຫຼືອາເມລິກາ.

- ທຶນການສຶກສາທີ່ມອບໂດຍບັດຄວາ BKU-OISP ແມ່ນມີ 4ປະເພດຄື: ທຶນ 75, 50, ແລະ 25 ເປີເຊັນ ຂອງຄ່າຮຽນທັງໝົດ, ອີງຕາມຜົນການຮຽນຂອງຜູ້ສະໝັກ. ທຶນການສຶກສາມີຜົນໃນ1ປີ ຫຼື 2 ເທີມ, ນັກຮຽນຕ້ອງຮັກສາຄະແນນ GPA ≥ 7.0 ເພື່ອສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີຕໍ່ໄປ. ແຕ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

* ທຶນການສຶກສາບໍ່ໄດ້ ລວມຄ່າກິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະຄ່າຫໍພັກ. ກົດນີ້ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ເຕີມ.

ເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີຂອງເຈົ້າ?

ໄດ້ສຶກສາຢູ່ ໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງມີໃບປະລິນຍາທີ່ຮັບຮູ້ທົ່ວໂລກ. ສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະລະບົບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ.

1. ດ້ານປະກອບອາຊີບ

- ໂອກາດໄດ້ວຽກງານສູງເຖິງ 96%, ໄດ້ເຮັດໃນແວດລ້ອມຕ່າງປະເທດພ້ອມເງິນເດືອນດີ

- ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກ ພາດທາມ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ

2. ດ້ານການເງິນ

- ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ໃນຈຳນວນເງິນທີ່ສູງເຖິງ 2,700 ໂດລາ ຕໍ່ປີ

- ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຮງຮຽນ ໃນຈຳນວນ 900 ໂດລາຕໍ່ປີ ທີ່ລວມໃນຄ່າຮຽນ

3. ດ້ານຈິດໃຈ

- ມີຄວາມພູມໃຈແລະໝັ້ນໃຈ ເພາະໄດ້ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຫວຽດນາມ ແລະ ທັອບ 150 ໃນອາຊີ

- ເປັນທີ່ ທີ່ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນ ຮູ້ຈັກເພິ່ງພາໂຕເອງ

4. ດ້ານການສຶກສາ

- ໃບປະລິນຍາຍອມຮັບທົ່ວໂລກ

- ສາມາດຈົບໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ທີ່ຫວຽດນາມ ຫຼື ຈົບທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮ່ວມມື ຄື ສາຫະລັດອາເມລິກາ, ຫຼື ອອສເຕເລຍ

- ໄດ້ພັດທະນາທັກສະພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພາສາອັງກິດ

- ໄດ້ຮຽນກັບສາສະດາຈານ, ອາຈານລະດັບດອກເຕີ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາການໂດຍສະເພາະ

- ໄດ້ຮຽນໃນແວດລ້ອມນານາຊາດ ຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຈາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດ

- ລະບົບການຮຽນທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດໂຕຈິງ

5. ດ້ານກິດຈະກຳນອກຫ້ອງ

- ເກັບກ່ຽວປະສົບການ ສ້າງສາຍສຳພັນ ແລະ ຄົ້ນຫາໂຕເອງ ຈາກຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ

- ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໄອເດຍທຸລະກິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ

- ມີການຈັດຕັ້ງການປະກວດຫຼາກຫຼາຍເວທີ ເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກຮຽນ ຄື ການປະກວດສິລະປະ, ແລະວັນນະຄະດີ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຜະລິດຕະພັນສ້າງສັນ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະອື່ນໆ

 

ຈະສະໝັກໄດ້ແນວໃດ?

ຂັ້ນຕອນສະໝັກແມ່ນຜ່ານ 2 ຂັ້ນຕອນຄື

1/ ຕື່ມໃສ່ແບບຟອມອອນລາຍ ທີ່ລິກ http://oisp.bku.edu.vn/en/admission/apply-online/

2/ ສົ່ງເອກະສານທີ່ຮຽກຮ້ອງໄປທີ່ເມວ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ມີຄື:

- ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ

- ສຳເນົາໃບປະກາດເສັງຈົບຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ

- ສຳເນົາໃບຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນ

- ສຳເນົາປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ອຸດົມສຶກສາ

- ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ລວມທັງພາສາອັງກິດ (ຖ້າມີ)

ຄ່າຮຽນ:

- ຄ່າຮຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະສາຍຮຽນເຊິ່ງ ປະມານ 3,600 ໂດລາຕໍ່ປີ

- ຄ່າຮຽນແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມຕົວເລກໜ່ວຍກິດ ຂອງແຕ່ລະວິຊາໃນແຕ່ລະເທີມ

ຣີວິວຈາກນັກຮຽນ:

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມກເຕີມ ຕິດຕໍ່ປຶກສາກັບພວກເຮົາໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນ:

ທາງມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາ ຜູ້ສະໝັກພາຍຫຼັງການປະກອບເອກະສານອອນລາຍສຳເລັດ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatsapp: +84 9313 431 83

Facebook: fb.com/BachKhoaUni/

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອ່ານທີ່ເວັບໄຊ www.oisp.bku.edu.vn/la

ຈະລໍຖ້າຫຍັງອີກ ສະໝັກເລີຍ! ຄລິກທີ່ນີ້ http://oisp.bku.edu.vn/en/admission/apply-online/

 


 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!