ປະກາດ! ເປີດຮັບສະໝັກ ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກຮຽນ 2018

Tuesday, 27 June 2017

 

ພວກເຮົາ ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) -ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ມີຈຸດປະສົງ ຢາກສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນລາວກໍ່ຄືນັກຮຽນທົ່ວໂລກ, ເວົ້າລວມແມ່ນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລກປ່ຽນປະເເພນີວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມດ້ານພາສາອັງກິດ ຂອງນັກຮຽນລາວ, ແລະການສຶກສາໃນຫຼັກສູດນານາຊາດ, ຫຼືເວົ້າສະເພາະແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນກ້າວຂຶ້ນສູ່ AEC ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພື່ອພາກພື້ນ ASEAN ທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນເຖິງຂັີ້ນຜູ້ນຳາທາງດ້ານວິຊາການ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການ, ເປັນສູນກາງ ການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ດີທີື່ສຸດໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ນອກນັ້ນ BKU ຍັງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງກອນ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology Certification, USA), HCERES (High Council for Evaluation of Research and Higher Education, Europe) ແລະ AUN – QA (Quality Assurance In Asean University Network Certification). Bach Khoa University ຍັງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຄຸນະພາບການສິດສອນຈາກ FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, Switzerland), MOET: Ministry of Education and Training – Vietnam, ISO 9001: 2008

ສະນັ້ນ ໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກຍອມຮັບພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຢູ່ໃນ ສະຫະຣັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ ແລະບັນດາປະເທດເອີຣົບ.

ທຶນການສຶກສາ ແມ່ນມອບໂດຍ BKU-OISP (Office for International Study Program), ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນໃນຫຼັກສູດນານາຊາດ-ສອນເປັນພາສາອັງກິດ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ. ໂດຍມີຂໍ້້ມູນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາດັ່ງລຸ່ມນີ້.

 • ທຶນການສຶກສາ ທີ່ມອບໃຫ້ນັກຮຽນລາວ ແມ່ນລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 31/01/2018
 • ເງືອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
  • ເປັນຄົນລາວຖືສັນຊາດລາວ
  • ມີສຸຂະພາບທາງກາຍແລະຈິດໃຈທີ່ສົມບູນ
  • ມີຈຸດປະສົງສະໝັກທຶນປະລິນຍາຕີ
  • ມີຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນຢ່າງຕຳ່ 28 ຄະແນນ
 • ເງື່ອນໄຂຝ່າຍຮັບຜິດຊອບ BKU-OISP
  • ທຶນການສຶກສາທີ່ມອບໂດຍ BKU-OISP ມີທັງໝົດຈຳນວນ 20 ທຶນທົ່ວໂລກ, ມີທຶນ 100, 75, 50, ແລະ 25 ເປີເຊັນ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທຶນຄລິກທີ່ນີ້.
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນລວມທັງກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ (ມີ ຮຽນພາສາອັງກິດ, ຮຽນທັກສະ, ຮຽນສິລະປະການ ແລະລອຍນຳ້) ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບປີກຽມມະຫາວິທະຍາໄລຄລິກທີ່ນີ້
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີຜົນສະເພາະປີທີ່ກຳລັງສຶກສາ (2ເທີມ), ສຳລັບປີຕໍ່ໄປຕໍ່ໄປແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງເສັງໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍ: GPA ≥ 70 (ເຕັມ 100). ແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີຜົນສະເພາະແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຮຽນຫຼັກສຸດ 4 ປີ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຄລິກທີ່ນີ້
  • ສຳລັບຫຼັກສູດ 2+2 ແມ່ນທຶນການສຶກສາ ຈະມີຜົນນຳໃຊ້ພາຍໃນ 2 ປີທຳອິດຢູ່ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບ 2 ປີສຸດທ້າຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນບໍ່ໄດ້ ລວມຄ່າກິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະຄ່າຫໍພັກ.
 • ວິທີການສະໝັກກທຶນການສຶກສາ:
ນັກຮຽນສາມາດສະໝັກອອນໄລນ໌, ເພື່ອເປັນການສະດວກໃນການປະກອບເອກະສານ ແລະວ່ອງໄວ. ສະໝັກອອນໄລ ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້.
ສະໝັກອອນໄລແມ່ນຟຣີສຳລັບທຸກຄົນ, ຜູ້ກ່ຽວສາມາດສົ່ງພ້ອມເອກະສານຂ້າງລຸ່ມ ຫຼືສົ່ງຕາມຫຼັງກໍ່ໄດ້:
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ບ່ອນວ່າງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຖ້າເອກະສານຍັງບໍ່ຄົບກໍ່ສາມາສົ່ງໄປທີ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສົ່ງມີຄື:
- ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ
- ສຳເນົາໃບປະກາດເສັງຈົບຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ
- ສຳເນົາໃບຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນ
- ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ລວມທັງພາສາອັງກິດ (ຖ້າມີ)

ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານພາຍຫຼັງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ສົ່ງ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມຂ້ອງຄາໃຈ ຕິດຕໍ່່ຫາ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື Whatsapp +84 9313 431 83

DMC Firewall is a Joomla Security extension!