ຣີວີວເຫດການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ HCMUT ປີ 2016

Wednesday, 11 January 2017

ພວກເຮົາມາພາກັນລະລຶກເຖິງຄວາມຫຼັງໄປພ້ອມກັບ HCMUT 10 ເຫດການຕົ້ນໆທີ່ເກີດຂິຶ້ນ ພາຍໃນປີ 2016.

1. Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) evaluated and accredited the Programme de Formation d’Ingéunieurs d’Excellence au Viet Nam – PFIEV in the period of 2016 – 2022.

HCMUT Year in review 2016 01 20177

The CTI evaluated & accredited the PFIEV in the period 2016 – 2022.

2. ບັນດາຂະແໜງການສຶກສາ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) ໄດ້ແກ່: ວິສະວະກຳກົນຈັກ, ວິສະວະກຳໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະວິສະວະກຳລະບົບໂຮງງານ

HCMUT Year in review 2016 02 2b30d

The AUN Mission is evaluating the Environmental Engineering (Faculty of Environmental and Natural Resources)

3. ກົມແຮງງານຂອງ HCMUT ໄດ້ສະຫຼອງ ງານຄົບຮອບ 40 ປີ ຂອງການກໍ່ຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ (1976-2016)

HCMUT Year in review 2016 03 70b78

The HCMUT Labor Union’s 40th anniversary of foundation (1976 – 2016)

4. ນັກສຶກສາຈຳນວນ 14 ຄົນ ຮັບສິດທິ ການເປັນ ສາສະດາຈານ ແລະ ຮອງສາສະດາຈານຢ່າງສົມກຽດ ໂດຍສະພາສາສະດາຈານແຫ່ງຊາດ ປີ 2016; ນັກສຶກສາຈຳນວນ 2 ຄົນໄດ້ຮັບລາງວັນແຮງງານດີເດັ່ນ, ປະເພດຊັ້ນໜຶ່ງແລະຊັ້ນດີເລີດ.

HCMUT Year in review 2016 04 64e54

The Prime Minister Nguyen Xuan Phuc (right) awarded the Labour Order, First class to the People’s Teacher. Prof. Dr. Phan Thi Tuoi – the former Secretary of Communist Party of Vietnam, the former principle of the HCMUT.

HCMUT Year in review 2016 04b 9ec80

HCMUT congratulated the 02 Professors & 12 Associate Professors entitled in 2016.

5. ວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງຂະແໜງວິສະວະກຳກົນຈັກ (1956-2016)

HCMUT Year in review 2016 05 94408

The 60th celebration of the FME’s foundation

6. ວັນຄົບຮອບ 40 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ (1976-2016)

HCMUT Year in review 2016 06 cb7be

The traditional meeting of cadres from generations to generations.

7. ອີກ 3 ໜ່ວຍງານຂອງ HCMUT ບັນລຸ ISO 9001:2008, ປະກອບມີ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ຈັດການ ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນໜ່ວຍງານບັນລຸ  ISO 9001:2008 ເຖິງ 12 ໜ່ວຍງານ.

8. ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນໄລຍະເວລາ 4 ປີ ເລີ່ມຈາກ ປີ 2016 ຫາ ປີ 2020 ແລະ ມຸ່ງເນັ້ນ ປີ 2030.

HCMUT Year in review 2016 08 5e814

The University Board of Directors took in ideas & points of view for the development strategy of the University in the period of 2016 – 2020 and oriented to 2030.

9.​ HCMUT ຮ່ວມມືກັບ Bosch Vietnam ເພື່ອເປີດສາກ eScooter Sharing System.

HCMUT Year in review 2016 09 c0e5d

The eScooter Sharing System was inaugurated in Ho Chi Minh City.

10. HCMUT ຮ່ວມມືກັບ Endress+Hauser ເປີດສາກ Endress+Hauser Training Center.

HCMUT Year in review 2016 10 6ef5a

The delegates were cutting the ribbons to establish the Endress+Hauser Training Center.

 

Our website is protected by DMC Firewall!