Wednesday, 28 December 2016

ເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈຜູ້ຄົນຢ່າງຫຍິ່ງ, ຊ່ວຍໝາ ແລະ ແມວໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນມີໂອກາດຖືກຂ້າຕາຍ ມາເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ.

Monday, 26 December 2016

ທີມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ HCMUT ຄວ້າເອົາລາງວັນຊະນະເລີດ ກ່ຽວກັບໂຄງການ  “Smart Watch with Heart Beat Counter and Pedometer”.

Friday, 16 December 2016

ເຖິງວ່າຈະມີຝົນຕົກຫນັກໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 11 ເດືອນທັນວາ, 2016, HCMUT ຍັງມີຊີວິດຊີວາ ໄປກັບການສະແດງທີ່ ເຫຼືອເຊື່ອ ໃນຮູບແບບຂອງເຄື່ອງບິນ ໃນມື້ Aero Day 2016.

Thursday, 15 December 2016

ແລ່ນຈັອກກິງ ຫຼັງຈາກການຮຽນ ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຈື່ຈໍາບົດຮຽນໄດ້ດີກວ່າ ແມ່ນແທ້ບໍ່?

Tuesday, 08 November 2016

Le Viet Nhat Quang, ນັກສຶກສາຂະແໜງວິສະວະກຳໄຟຟ້າ - ເອເລັກໂຕຣນິກ ສົກຮຽນ 2014, ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ-ແລກປ່ຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນ Toyohashi University of Technology (TUT).

Monday, 07 November 2016

ໂປຣແກຣມໂທລະສັບມືຖື ທີ່ຊະນະເລີດ, ໄດ້ຮັບລາງວັນທໍາອິດຂອງການແຂ່ງຂັນປະດິດສ້າງທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ໃນປີ 2016.

Page 1 of 10
Our website is protected by DMC Firewall!