Wednesday, 24 August 2016

ນັກວິສະວະກອນເຄມີ ສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງທາດປະສົມເຄມີ, ຊີວະເຄມີ, ແລະສານຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າໄປປະຕິກິລິຍາກັບຮ່າງກາຍ ໂດຍພິຈາລະນາທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະປັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕາມມາເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

Thursday, 26 May 2016

IC ແມ່ນແຜ່ນວົງຈອນສີຂຽວຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບວົງຈອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄອໂອດ, ທຣານຊີດເຕີ, ຕົວຕ້ານທານ, ຕົວບັນຈຸ...

Tuesday, 24 May 2016

ເຈົ້າອາດຈະສັບສົນໄດ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງ 2 ຄະນະວິຊານີ້, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກມັນແມ່ນຫຍັງ?

Monday, 11 April 2016

ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເກີດຈາກການປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອຸດສາຫະກໍາ ແລະພາວະໂລກຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິສະວະກອນ ສິ່ງແວດລ້ອມຈຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າພາລະກິດ ແລະຊ່ວຍໂລກ!

Wednesday, 30 March 2016

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຍິງ, ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຄິດທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ຫຼືອອກແບບຕຶກ ອາຄານ, ເຮືອນ, ແລະອື່ນໆ. - ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ ຄວາມຄິດສໍາລັບຜູ້ຊາຍ?

Monday, 21 March 2016

ຄຳຖາມ:ແມ່ນທັດສະຍະພາບອັນໃດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຮຽນວິສະວະກຳກົນຈັກັ?

Page 1 of 9
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd