ເຈາະເລິກອາຊີບວິສະວະກຳເຄມີ

Wednesday, 24 August 2016

chemistry2 38cfa

ເຈາະເລິກ – ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ຈະເຮັດ

 

ນັກວິສະວະກອນເຄມີ ສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງທາດປະສົມເຄມີ, ຊີວະເຄມີ, ແລະສານຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າໄປປະຕິກິລິຍາກັບຮ່າງກາຍ ໂດຍພິຈາລະນາທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະປັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕາມມາເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ບຸກຄົນໃດທີ່ຈົບຈາກຂະແໜງວິສະວະກຳເຄມີ ຈະສາມາດເຮັດວຽກໃນຫຼາກຫຼາຍໂຮງງານຄື:

○ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ;

○ຢາ;

○ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັດ;

○ພະລັງງານ;

○ພາດສະຕິກ;

○ການປິ່ນປົວນ້ໍາ;

○ຫ້ອງນ້ໍາ;

 

ນອກນັ້ນກໍຍັງມີອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໝຸນໃຊ້ອຸປະກອນໃໝ່ ແລະເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ລວມມີ:

○ ເທັກໂນໂລຊີຂະໜາດນ້ອຍ

○ ວິສະວະກຳເຊວເຊື້ອເພີງ

○ ວິສະວະກໍາຊີວະການແພດ

ເຈາະເລິກ – ການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີ່

  • ຮັບປະກັນຂະບວນການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ວິສະວະກອນເຄມີເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບນັກເຄມີ ແລະວິສະວະກອນຄວບຄຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການປຸງແຕ່ງທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຢ່າງປະສິດທິຜົນຂອງໂຮງງານ.

  • ອອກແບບໂຮງງານ ແລະການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ແມ່ນເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະຖານທີ່ການຜະລິດສາມາດປັບຕົວໃຫ້ເຫມາະສົມກັບລະດັບຜະລິດຕະພັນ ແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຮ່ວມໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະເສດຖະກິດຕົວຈິງ.

  • ການປ່ຽນແປງ ແລະການປະເມີນຜົນຂະບວນການການຜະລິດ.  ວິສາວະກອນເຄມີສຸມໃສ່ ການຊອກຫາທາງເລືອກສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼືກໍານົດອຸປະກອນຂອງໂຮງງານຄືນ ໂດຍການພັດທະນາ ແລະທົດສອບຂະບວນການຕ່າງໆໃນຮູບແບບຈຳລອງ.

  • ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ເຂົ້າໃນຂະບວນການການຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ.

  • ສຶກສາ ແລະຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນ. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານ ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການວິເຄາະຂະບວນການ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນຜະລິດຂອງໂຮງງານໄດ້.

  • ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຈາກການທົດລອງໂດຍຜ່ານການຄ້າ ແລະການປັບປຸງສາຍການຜະລິດ.

ເຈາະເລິກ - ໂອກາດຫາວຽກ


ສຳລັບຜຸ້ທີ່ຈົບຈາກຂະແໜງວິສະວະກຳເຄມີ, ຜູ້ກ່ຽວສາມາດປະກອບອາຊີບດັ່ງນີ້:

○ ວິສະວະກອນເຄມີ
○ ວິສະວະກອນພະລັງງານ
○ ວິສະວະກອນນຳ້ມັນ
○ ນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຂະບວນການຜະລິດ

ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຂະແໜງອື່ນເພື່ອຍົກລະດັບຂອງທ່ານຄື:

○ ນັກວິເຄາະເຄມີ
○ ວິສະວະກອນການຜະລິດ
○ ວິສະວະກອນເຄື່ອງມື
○ ວິສະວະກອນເຄື່ອງຈັກ
○ ຜຸໍູ້ຈັດການການຜະລິດ
○ ຜູ້ຈັດການຄຸນະພາບ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍາແຫນ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ເອກະສານອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. ມີນາຍຈ້າງທີ່ຮັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວຽກໃນຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງ, ສະນັ້ນຢ່າຈໍາກັດແນວຄິດຂອງທ່ານໃນການຫາວຽກພຽງແຕ່ບອກໄວ້ຂ້າງເທິງເທົ່ານັ້ນ.

Summary: RIO

DMC Firewall is a Joomla Security extension!