တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းမ်ား

  ပင္မ ေက်ာင္း၀င္း (၁)
 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ပင္မစာသင္ေက်ာင္း၀င္း (ေက်ာင္း၀င္း ၁)သည္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး ၿမိဳ႕ထဲတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဤေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ ဓာတ္ခြဲခန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ား၌ ေလေအးေပးစက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္၊ ပရိုဂ်က္တာ၊ ၀ိုင္ဖိုင္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္လည္း ေနာက္ဆံုးထြက္ စာအုပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ထားရွိေပးထားပါသည္။ 

ေက်ာင္း၀င္း (၁) ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္

MAIN CAMPUS DOWNTOWN f9e36

တည္ေနရာ - 268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City.

 
   ေက်ာင္း၀င္း (၂)
 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္း၀င္း (၂)သည္ ပင္မေက်ာင္း၀င္းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမို ႀကီးမားၿပီး ေဘာလံုးကြင္း၊ တင္းနစ္ကြင္း၊ ဘတ္စကတ္ေဘာကြင္း၊ ေဘာ္လီေဘာကြင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အခန္းမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ ပင္မေက်ာင္း၀င္းမွ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ သြားရပါသည္။

ေက်ာင္း၀င္း (၂) ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္

CAMPUS 2 THU DUC DISTRICT 68288

တည္ေနရာ - Ward Linh Trung, Dist. Thu Duc, Ho Chi Minh City

ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနထုိင္မႈအတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ လူေနေဆာင္အေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈရန္

 

Our website is protected by DMC Firewall!