သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာၿပီး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ အႏုပညာႏွင့္ အားကစားက႑မ်ားတြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္တက္လာပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ရိုးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္

ACTIVITIES

 

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေပ်ာ္စခန္းခ် ခရီးထြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ျခင္း၊ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း အတတ္ပညာၿပိဳင္ပြဲ၊ ပရိုဂ်က္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပေပးေလ့ရွိပါသည္။ 

ခရီးသြားျခင္း

OISP ည

OISP အသင္း

OISP ကမ္ပ္

OISP ၿပိဳင္ပြဲမ်ား

OISP အားကစားၿပိဳင္ပြဲ

DMC Firewall is a Joomla Security extension!