ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

လွပေသာ သဘာ၀ ရႈခင္းမ်ား၊ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးဘက္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး သင့္အတြက္  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

 

တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခ၏ ပုလဲပြင့္ဟု တင္စားခံရသည့္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဘက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ သင္ၾကားေလ့လာမႈ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာသင္ၾကားရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

1393556867 vietnam city saigon river evening world bdc20

ဆိုင္ဂြန္ျမစ္ႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး၏ ညျမင္ကြင္း

 

   ပညာေရးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဂုဏ္သတင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳလာျခင္း

 

 • ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ ပညာေရးစနစ္သည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား၊ အရည္အေသြးျမင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပညာေရးစနစ္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

 • လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ စ ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပညာေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပညာေရး အရည္အေသြးအတြက္ အာမခံခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

 • တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း အမ်ားအျပားရွိၿပီး ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အမ်ားအျပားလည္း သင္ၾကားေပးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

13682963285 0f2b0c2dd7 b b8e7a

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ဓာတ္ခြဲခန္း

 

 • ေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိက၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ သင္ၾကားေလ့လာမႈ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
 • ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးမွ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ကမာၻ႔ပတ္၀န္းက်င္၏ အနာဂတ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အထိ ရည္မွန္းလ်က္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

IMG 9663 20559

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ MBA အတန္း၏ စာသင္ၾကားမႈ ျမင္ကြင္း

 

   ရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ အစားအစာ
 • ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ သမပိုင္းရာသီဥတုရွိၿပီး စိုစြက္ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီႏွင့္ မိုးရာသီ ဟူ၍ ရာသီႏွစ္ခုရွိပါသည္။ စိုစြက္ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ်စိုစြက္ဆ ၇၈ မွ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၃၀ မွ ၃၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ ရွိပါသည္။ မိုးရာသီမွာ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ၅ လခန္႔ ၾကာျမင့္ပါသည္။

 • ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ထူးျခားသည့္ အစားအေသာက္ ကြဲျပားစံုလင္မႈေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါသည္။ လမ္းေပၚအစားအေသာက္ေတြျဖစ္သည့္ Pho ေခါက္ဆြဲျပဳတ္၊ ဂဏန္းစြပ္ျပဳတ္၊ ေကာက္ည§င္းမွအစ ေနရာေဒသေပါင္းစံုက ကြဲျပားျခားနားသည့္ ရိုးရာအစားအစာမ်ိဳးစံုကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

xl 7051 TP pho soup finedininglovers b1430

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး၏ နာမည္ေက်ာ္ရိုးရာအစားအစာ Pho ေခါက္ဆြဲ

 

 • ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ အစားအေသာက္မ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျမည္းစမ္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ အေကာင္းဆံုး အစားအေသာက္မ်ားကို ေမးျမန္း၍ စားၾကည့္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

 • ထို႔ျပင္ ပိုက္ဆံေျခြတာလိုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္လုိပါကလဲ လိုအပ္ေသာ အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းနယ္ေျမႏွင့္ လူေနေဆာင္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စူပါမားကတ္မ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ားမွ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

18689756588 08bc9a2ab3 k 06262

ညေနခင္း ေစ်းျမင္ကြင္း

 

  သင့္တင့္ေသာ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံ
 • သင့္တင့္ေသာ ေက်ာင္းလခႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံေၾကာင့္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းမ်ားသည္ မိသားစုဘ႑ာေရးအေျခအေနေပၚတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစဘဲ ကမာၻ႔အဆင့္မွီ ပညာေရးကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမႏိုင္ငံႏွင့္ တူညီမႈမ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ အခက္အခဲမရွိ ေနထုိင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

 

   စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းက႑
 • လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ စစ္ပြဲ၏ ျပင္းထန္စြာ ရိုက္ခတ္မႈမွ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာရွတြင္ ဒုတိယအျမန္ဆံုး စီးပြားေရးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

 • ကမာၻေပၚတြင္ ေနရာအမ်ားအျပား၌ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား က်ဆင္းေနသည့္အခ်ိန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၅.၄%အထိ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနတိုးတက္လာျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ပါသည္။

 • စီးပြားေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈသည္ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။

18660045422 9ab09b690b k d1106

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး၏ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘိုင္တက္ကိုတာ၀ါ

 

  ယဥ္ေက်းမႈ
 • ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားသူမ်ားသညါ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ဆန္ေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံအျပင္ ရိုးရွင္းေသာ လူေနမႈဘ၀ ပံုစံမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
 • ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေနထိုင္ေျပာဆုိတတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံတတ္ေသာ အမူအက်င့္ရွိၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ ေနထိုင္ျခင္းသည္ မိမိအိမ္တြင္ ေနထိုင္သကဲ့သို႔ ပတ္၀န္းက်င္၏ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

How to do business in Ho Chi Minh City 2 d4193

ဟိုခ်ီးမင္းစီးတီးတြင္ ေတြ႔ရသသည့္ ရိုးရာပြဲတစ္ခုမွ မီးအိမ္အလွ

 

   ေနထိုင္မႈ စရိတ္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈစရိတ္သည္ မ်ားစြာခ်ိဳသာပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၅၀၀ မွ်ျဖင့္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေနထုိင္ႏိုင္ပါသည္။
 
ေနထိုင္မႈ ပံုစံ အနည္း (ေဒၚလာ)
အမ်ား (ေဒၚလာ)
ေနရာထိုင္ခင္း ၁၀၀ ၂၅၀
အစားအေသာက္ ၁၀၀ ၁၅၀
သြားလာေရး ၁၀ ၂၀
အျခား ၁၀
ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္ ၃၅ ၇၀
စုစုေပါင္း (တစ္လ)
၂၅၀ ၅၀၀
စုစုေပါင္း (တစ္ႏွစ္)
၃၀၀၀ ၆၀၀၀
 
For more insights about Vietnamese life, take a look at Living in Vietnam Guidebook.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd