ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

SUPPORTING SERVICES 6d2f7

 

သင့္အတြက္္ ေနထုိင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ဗီဇာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တကၠသိုလ္မွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကို ႀကိဳဆိုရန္ႏွင့္ ကူညီရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္း အသင့္ရွိေနပါသည္။

 
ေနထိုင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္္ တက္ေရာက္သင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအတြက္ တကၠသိုလ္၏ လူေနေဆာင္တြင္ အခန္းစီစဥ္ေပးထားပါသည္။ အေဆာင္မွာ ပင္မစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ၁ ကီလိုမီတာခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး စာၾကည့္တိုက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ အခန္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ(gym) အခန္း၊ ထမင္းစားခန္းမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

အခန္းခ - တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀

 
ဗီဇာ ၀န္ေဆာင္မႈ
 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္္ တက္ေရာက္သင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဗီယက္နမ္ ဗီဇာ ရရွိေရးအတြက္ ေက်ာင္းမွ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

 
ဆုိက္ေရာက္ ၀န္ေဆာင္မႈ
 

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး Tan Son Nhat ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ - ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးသို႔ မဆိုက္ေရာက္မွီ အနည္းဆံုး ၁၀ ရက္အလိုတြင္ တကၠသိုလ္သို႔ သတင္းေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

---

ေနထိုင္မႈ၊ ဗီဇာ၊ ဆုိက္ေရာက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone : (848) 38 654 183

Address: 268 Ly Thuong Kiet St., Dist. 10, HCMC (Room 306, Building A4) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
Our website is protected by DMC Firewall!