ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ျခင္း

Wednesday, 15 February 2017

 ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး Dr.Vu Dinh Thanh ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဤတကၠသိုလ္၏ တရား၀င္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ၄င္း၏ ျပည္တြင္းသံုးအေခၚအေ၀ၚျဖစ္ေသာ ဘတ္ခြါတကၠသိုလ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဤတကၠသိုလ္၏ တရား၀င္၀က္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာ

  • Address: 268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Email | Skype: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telephone: +84 8 7300 4183 | Fax: +84 7308 3183
  • Mobile | WhatsApp | Viber: +84 938 899 880
Our website is protected by DMC Firewall!