ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ လိုဂို

Sunday, 26 February 2017

၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္သည္ ယခုအခါတြင္္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိုဂိုပံုအား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Vu Dinh Thanh ၏ လက္မွတ္ျဖင့္ တရား၀င္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

 

logo60year BKU d618d

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd