ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ အေလ့အထမ်ား

Wednesday, 15 February 2017

သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေလ့အထမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဘက္က သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အာရံုစူးစိုက္မႈ ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ေနရာကို ရွာေဖြျခင္း

The Independent အဖြဲ႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုသို႔ သြား၍ အာရံုစူးစုိက္မႈ ျပဳျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္၏ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။

quiet place for meditation 1df98

 

အလည္အပတ္ သြားေရာက္ျခင္း

ျပတိုက္တစ္ခုခုသို႔ လည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းသည္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေပၚတြင္ တက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ လူ ၅၀၀၀၀ ေပၚတြင္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပိုမိုရရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

learning musical instrument bc85e

 

၀မ္းနည္းဖြယ္ သံစဥ္ေတးသြားမ်ားကို နားေထာင္ျခင္း

၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ သံစဥ္ေတးသြားမ်ားက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈေပၚတြင္ တက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လူ ၇၇၂ ဦးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတတနတစ္ခုတြင္ ၄င္းသံစဥ္ေတးသြားမ်ားကို နားေထာင္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ မိမိ၏ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳး ရရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါသည္။

sad music 2fd59

 

ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္းက မိမိကို ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ေစပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မိမိဘ၀တြင္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ားကို ပိုမိုခံစားၾကရၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာပါခံစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

volunteer d9d5a

 

အတတ္ပညာတစ္ခုခုကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း

ယဥ္ေမာင္းသင္ျခင္း၊ ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္း စသည့္ အတတ္ပညာတစ္ခုခုကို ေလ့လာျခင္းသည္ အစပိုင္းတြင္ ခက္ခဲေလ့ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလ့လာသူ၏ စိတ္ခံစားမႈအေပၚတြင္ တက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ၀မ္းသာၾကည္ႏူးေစေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

learning new skill 05f75

DMC Firewall is a Joomla Security extension!