ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ

Sunday, 25 December 2016

ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ၿပီး ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအခ်ိဳ႕ကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားသည့္ ဗီဒီယို

 

Our website is protected by DMC Firewall!